Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

Anställningen som amanuens för rektorsprogrammet omfattar 20 procent av heltid i ett år fr.o.m. 2019–06–01 med möjlighet till förlängning, dock högst sammanlagt 3 år.

Rektorsprogrammet är en obligatorisk befattningsutbildning för alla rektorer i landet. Utbildningen pågår i tre år och under det första året läser rektorerna juridik på kursen Skoljuridik och myndighetsutövning (10 hp), som ges vid juridiska institutionen. Antalet kursdeltagare som börjar varje termin varierar mellan ca 60 och 110. Amanuensen fyller en mycket viktig servicefunktion gentemot både kursdeltagare och lärare.

Arbetsuppgifter:
Det huvudsakliga arbetsinnehållet för denna amanuens är att utföra undervisningsadministrativa uppgifter, d.v.s. bistå kursföreståndare och kursadministratörer i arbete med

  • framtagning och distribution av kursmaterial,
  • schemaläggning, lokalbokning samt lunch- och fikabokning,
  • kontakter med kursdeltagare,
  • kontakter med Avdelningen för rektorsutbildning,
  • närvarorapportering,
  • administration av Skolverkets interaktiva, webbaserade kommunikationssystem samt
  • övrig administration kring kursen.

Amanuensen är det administrativa navet för kursledning, lärare och kursdeltagare.

Under delar av våren kommer den avgående amanuensen att arbeta dubbelt med den nya.

Kvalifikationskrav:
För anställning krävs att du är aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Goda kunskaper i svenska krävs. Eftersom arbetet innebär dagliga kontakter med forskare, lärare och administrativ personal är det viktigt att amanuensen fungerar inom arbetslaget. Anställningen förutsätter god initiativförmåga, stor ansvarskänsla samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper.

Villkor:
Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap § 10).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 19-06-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-05-31 med möjlighet till förlängning, dock högst sammanlagt 3 år.

Anställningens omfattning: 20 % av heltid i ett år med möjlighet till förlängning, dock högst sammanlagt 3 år.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Nuvarande amanuens Gabriella Löthman tel. 072-745 66 53, E-post: Gabriella.Lothman@jur.uu.se eller kursansvarig Lotta Lerwall e-post: Lotta.Lerwall@jur.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2019. UFV-PA 2019/358

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 190601
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/358
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-07
Sista ansökningsdag 2019-04-15

Tillbaka till lediga jobb