Uppsala University, Department of Cell and Molecular Biology

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorand i beräkningsbiologi med inriktning mot datorbaserad analys av enzymers evolution och adaption

Vid institutionen för cell- och molekylärbiologi

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är ett av de mest internationella, interdisciplinära och framstående biomolekylära centrumen i Europa. Avdelningen består av sex forskningsprogram med cirka 130 anställda. Den utlysta doktorandplatsen är placerad i Johan Åqvists forskargrupp, programmet för beräkningsbiologi och bioinformatik. Programmet samlar forskning och grundutbildning inom biomolekylära datorberäkningar och bioinformatik, här finns ca 40 anställda, varav 15 doktorander.

Övergripande beskrivning

Forskargruppen arbetar med beräkningsbiokemi och datorsimuleringar inom problemområden som enzymkatalys, ligandbindning och proteinstabilitet. Se gruppens hemsida för mer information: http://www.icm.uu.se/cbbi/aqvist-lab/.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-forskarniva/ .

Kvalifikationskrav

Den sökande skall ha akademisk examen med inriktning mot kemi, biokemi eller fysik. Du ska ha en god grund i teoretisk kemi och strukturbiologi och erfarenhet av datorberäkningar. Din samarbetsförmåga är viktig och en förutsättning är att du kan undervisa på svenska eller engelska. Beslut om antagning kommer grunda sig på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Meriterande

Erfarenhet av molekyldynamiksimulering, kvantkemi, programmering och strukturbioinformatik.

Ansökningsförfarande

Din ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

  • Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse,dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandposten (max 2 sidor).
  • CV innhållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationerna. Lista på skrifter eller publikationer.
  • Vidimerade kopior på examensbevis samt kopia av relevant examensarbete eller publikation.

 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.


Lön
: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. tidsbegränsad anställning 

Anställningens omfattning: Heltid (100 %) 4 år nettotid.

Upplysningar om anställningen lämnas av

Prof. Johan Åqvist, tel. 018 - 471 4109, e-post: aqvist@xray.bmc.uu.se , för administrativa frågor Hr-generalist Frida Nilsson Österdahl, tel. 018-471 4416, e-mail frida.nilsson@icm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 Mars 2019, UFV-PA 2019/476.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/476
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-08
Sista ansökningsdag 2019-03-04

Tillbaka till lediga jobb