Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorandtjänsten är i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära, vid Institutionen för teknikvetenskaper, Avd för elektricitetslära, Ångströmlaboratoriet.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Avdelningen för elektricitetslära representerar Sveriges ledande forskargrupp inom förnybar energiomvandling, och är en av de främsta grupperna inom marin energi i världen. Den globala omställningen till fossilfria och förnybara energikällor är anledningen till varför teknologi för förnybar energi måste utvecklas, och avdelningen har aktiv forskning inom flera nyckelområden inom förnybar energi, som vind-, våg-, tidvatten- och vattenkraft.

Inom vågkraft har forskare vid avdelningen vid elektricitetslära framgångsrikt utvecklat och sjösatt tolv vågkraftverk och två bottenställverk, med en sammanlagd drifttid av nästan tre år. Vågkraftverken testas och körs vid testanläggning utanför Lysekil, för mer info www.teknik.uu.se/elektricitetslara. Konceptet för vågkraft som är utvecklat vid avdelningen tas nu till en kommersiell nivå genom avknoppningsföretaget Seabased AB.

Projektbeskrivning: Detta doktorandprojekt fokuserar på modellering och optimering av en vågenergiomvandlare. Målet med projektet är att optimera vågenergiomvandlaren genom en studie av kopplingen mellan hydrodynamiks och mekanisk modellering. Projektet omfattar både teoretiskt och experimentellt arbete. Uppsala universitet har nära samarbete med Seabased AB vilket ger tydlig koppling mellan industri och akademi. Förmåga till internationellt samarbete i detta projekt behövs. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Doktorandanställningen har en längd motsvarande fyra års heltidsstudier.

Information om forskarutbildning finns på institutionens hemsida http://www.teknik.uu.se och teknisk naturvetenskaplig fakultets hemsida http://www.teknat.uu.se.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med en civilingenjörs- eller mastersexamen inom teknik eller naturvetenskap. En stark motivation och förmåga att jobba individuellt är önskvärt, och goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska krävs. Kunskap och erfarenhet inom SolidWorks, FEM simuleringar och CFD-metoder, samt erfarenhet av experimentellt arbete är starkt meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior på examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast, tidsbegränsad anställning fyra år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Andrej Savin, 018-471 5718, e-post andrej.savin@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2019, UFV-PA 2019/431.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/431
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-06
Sista ansökningsdag 2019-03-04

Tillbaka till lediga jobb