Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Särskild ämnesbeskrivning: Den nyutvecklade blyhalogenbaserade perovskit solcellen kan ge mycket hög verkninggrad till en mycket låg kostnad. Många grundläggande och praktiska utmaningar måste dock övervinnas innan denna fotovoltaiska teknik kan tillämpas i praktiken.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Projektets mål är att hitta och förstå strategier för att utveckla högeffektiva och stabila perovskit solceller genom modifiering av gränsskikten. Sådan modifiering kan leda till förbättrad kemisk stabilitet i solcellen, såväl som förbättrad effektivitet genom passivering av gränsytorna.

Mera specifikt är arbetsuppgifterna:

• Utveckling och optimering av selektiva kontakter i perovskit-solceller, t.ex. med hjälp av kemisk modifiering av gränsytan. Sådan modifiering kan leda till blockering av jondiffusion vid gränsytorna och förbättrad stabilitet.

• Utveckling av högeffektiva och stabila perovskit solceller, både med små bandgap och med större bandgap (1,7 eV) som är speciellt lämpade som toppcell för tandem solceller.

Tunna filmer och hela solceller kommer att undersökas med ett brett spektrum av metoder. Forskningen utförs i nära samarbete med flera forskare och forskargrupper inom Sverige.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysikalisk kemi, material vetenskap, eller motsvarande, vara avlagd. Ämnet av doktorsexamen måste vara relaterad till perovskite solceller. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Expertis i  av våt-kemisk syntes av perovskit-solceller och deras karakterisering är en förutsättning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-04-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Gerrit Boschloo, e-mail: gerrit.boschloo@kemi.uu.se , tel. +46 18 4713303

Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2019, UFV-PA 2019/290.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/290
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-31
Sista ansökningsdag 2019-02-13

Tillbaka till lediga jobb