Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i evolutionär växtekologi till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Postdoktorn kommer att arbeta inom ett Formasfinansierat projekt som undersöker hur genetisk variation i adaptiva karaktärer och demografiska processer påverkar evolutionär respons och populationsdynamik under förändrade miljöförhållanden (ekoevolutionär dynamik). Forskningen kommer att utföras med den fleråriga örten majviva (Primula farinosa) som studiesystem. Den kommer att fokusera på betydelsen av variation i florala karaktärer och livshistoria i förhållande till skillnader i biotiska interaktioner och klimat längs en latitudinell gradient. Se http://www.ieg.uu.se/plant/agren-group/publications/ för publikationer från projektet.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifter inkluderar etablering och uppföljning av experiment i fält, modellering av ekoevolutionära processer på basis av tillgängliga demografiska data som samlats in i fält under sju år, statistisk analys, och manuspreparation.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom ekologi, evolutionsbiologi, populationsgenetik, eller motsvarande.

Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Meriterande: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer särskilt att beakta erfarenhet av forskning i evolutionär ekologi och populationsgenetik. Erfarenhet av populationsmodellering är meriterande.

Anställningen: Visstidsanställning på heltid under 24 månader. Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 april 2019 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV inklusive publikationsförteckning, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan ska skrivas på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jon Ågren, jon.agren@ebc.uu.se. Phone: +46 18 471 2860.

Välkommen med din ansökan senast 2019-02-28. UFV-PA 2019/168

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fixed salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/168
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-28
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Tillbaka till lediga jobb