Uppsala universitet,Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Forskningsområde: Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Translationell farmakokinetik och farmakodynamik

Arbetsuppgifter: Projektet är inriktat på aktivt upptag av läkemedel till hjärnan, som en väg att förbättra behandlingen av sjukdomar i centrala nervsystemet. Forskargruppen har en lång erfarenhet av forskning inom blod-järnbarriärtransport av läkemedel. Projektet är experimentellt inriktat på studier av transport av läkemedel in vivo med hjälp av mikrodialys och även andra metoder som positronemissionstomografi (PET). Det är huvudsakligen ett prekliniskt projekt, men kliniska studier kan komma att ingå. Syftet är att öka kunskapen om hur neuropatologi (t.ex. neuroinflammation) påverkar läkemedels upptag i hjärnan och i vilken utsträckning speciesskillnader finns för aktivt upptag i hjärnan. Projektet utförs i samarbete med docent Stina Syvänen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet och professor Gunnar Antoni vid Akademiska sjukhusets PET-centrum.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen som apotekare, biomedicinare, läkare, civilingenjör med inriktning mot kemiteknik (läkemedel) eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i farmakokinetik, farmakologi, läkemedelsutveckling, immunologi, och neurovetenskap. 

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom translationell farmakokinetik och läkemedelsutvecklingsområdet. Den sökande förutsätts ha god laborativ färdighet, ha förmåga till självständigt arbete och vara bra på att samarbeta med andra personer.  Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Meriterande:  Erfarenhet av in vivo prekliniska farmakokinetiska studier och/eller bioanalys av läkemedel är meriterande. God kompetens i svenska är meriterande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildnings-grupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin och farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer  http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

 

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-04-01, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Margareta Hammarlund-Udenaes, tel 070-4250485 och e-post: mhu@farmbio.uu.se. 

För frågor runt anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren, tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

 

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2019, UFV-PA 2018/4270.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4270
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-17
Sista ansökningsdag 2019-02-16

Tillbaka till lediga jobb