Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Projektbeskrivning: Många solcellssystem appliceras på byggnader som är anslutna till lokala eldistributionsnät. En viktig fråga, speciellt när det gäller större solcellssystem, är var systemen bör placeras geografiskt och anslutas för maximal system- och resurseffektivitet. I det här projektet ska solbruksplaner som identifierar de mest gynnsamma lägena för nya anläggningar utifrån en mängd parametrar tas fram, till hjälp för regional och kommunal planering. Projektet genomförs i samarbete med industri- och kommunrepresentanter som en del av forskningsprojektet ”Solbruksplaner för system- och resurseffektiv utbyggnad av solelproduktion”, som finansieras av Energimyndigheten.

Arbetsuppgifter: Utveckla en metod för generering av solkartor för tak- och markbaserade solcellssystem utifrån högupplösta terrängmodeller baserade på LiDAR-data. Utveckla en metodik för solbruksplaner på kommunal nivå genom att kombinera solkartor med geospatiala data för den byggda miljön, såsom nätinfrastruktur, markanvändning och kulturhistoriskt skyddade områden. Applicera metoderna i fallstudier för en svensk kommun. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationer: Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen inom elkraftteknik, energisystem eller annat område relevant för forskningen, i kombination med en stark bakgrund inom matematik, datorsimulering och GIS. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver forskningsintressen och tidigare erfarenhet, CV, kopior av examensbevis och betyg, kopia på examensarbete, rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till 2-3 referenser, samt andra relevanta dokument.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-03-01, eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Joakim Widén, joakim.widen@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2019, UFV-PA 2018/4682.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01 eller enligt övrenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4682
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-20
Sista ansökningsdag 2019-02-10

Tillbaka till lediga jobb