Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Tidsbegränsad heltidsanställning på 3 månader med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus. Läs mer om oss här.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vid avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi- och miljöfrågor, såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material, vilka exempelvis kan användas till tunna filmer för smarta fönster, för att utveckla gassensorer, fotokatalytiska beläggningar och spinntronik, eller för biomagnetiska tillämpningar och nya magnetiska material för grön energiteknologi.

Projektbeskrivning
En materialklass med spännande strukturella och fysiska egenskaper är de så kallade kvasikristallerna. Anställningen är knuten till projektet “Functional Quasicrystals? Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds” (FuncQC) finansierad av Knut and Alice Wallenbergs stiftelse, som handlar om design, syntes, strukturella, och fysiska karakteriseringar (t.ex. elektriska, magnetiska egenskaper) hos dessa material.

Arbetsuppgifter
Medverkan inom pågående projekt om kvasikristaller och deras approximanter. I arbetsuppgifterna ingår insamling av magnetisk data, samt analys av strukturell, magnetisk, elektrisk, och termisk data. Forskningen kommer att utföras i nära samarbete med institutionerna för kemi vid Uppsala universitet, samt samarbetspartner från Stockholms universitet och KTH.  

Utöver forskning, ingår även kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar och presentationer vid projektmöten.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom fasta tillståndets fysik eller motsvarande, med inriktning inom kondenserade materiens fysik och magnetiska material.

Avancerade kunskaper om  strukturella egenskaper hos kvasikristaller och deras approximanter är ett krav. Vi kräver även utmärkta experimentella färdigheter inom SQUID magnetometri, samt för att studera spinn-glas-egenskaper hos kvasikristaller och deras approximanter. Vidare krävs erfarenhet av analys av strukturell, magnetisk, elektrisk, och termisk data (röntgendiffraktion, neutrondiffraktion, magnetoresistans och Hall effekt, specifik värme) av kvasikristaller och approximant-kristaller.

Personliga egenskaper, som förmåga att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska liksom utmärkt kunskap inom vetenskapligt skrivande.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 3 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Instruktion för ansökan
Din ansökan ska innehålla

1) Ett kort brev som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna tjänst
2) CV (max 2 sidor)
3) Kopia av doktorsexamen
4) Kopior av 3 publikationer av särskild relevans
5) Namn och kontaktuppgifter (e-post och telefon) till två referenspersoner som har accepterat att vara referens för dig.

Vi kommer löpande under ansökningstiden läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Upplysningar om anställningen lämnas av: docent Roland Mathieu, roland.mathieu@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 13 juni 2024, UFV-PA 2024/1795

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-10 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1795
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-13

Tillbaka till lediga jobb