Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Postdoktor i inom materialsyntes och karaktärisering av material för användning i Gen IV blykylda kärnreaktorer

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.https://kemi.uu.se/angstrom

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter 

Inom forskningsprogrammet oorganisk kemi bedrivs forskning rörande lösningskemisk materialsyntes med fokus på processer mot avancerade funktionella material i olika former. I detta arbete ingår detaljerad karaktärisering av alla steg - från utgångsämnesmolekyler i lösning, via geler och material som bildas under värmebehandlingen till målmaterialet. Målmaterialet kan ha olika form och komplexitet varför en kombination av experimentella tekniker krävs för att förstå hur struktur och innehåll kan påverkas i önskad riktning. 

Projektet som anställningen gäller är inom utveckling av tåliga material som är kompatibla med smält bly vid höga temperaturer i Gen-IV kärnreaktorer. Projektet ligger inom det SSF finansierade forskningscentret ”SUNRISE” (SUstainable Nuclear Resarch In Sweden) som utvecklar och verifierar material tänkta för användning i blykylda Gen-IV kärnreaktorer. I centret deltar KTH, UU, och LTU. Arbetet kommer mestadels att ske inom lösningskemigruppen på avdelningen för oorganisk kemi på UU, men utförs i tätt samarbete med forskare på KTH och LTU. Mer information finns på vår hemsida https://kemi.uu.se/angstrom  och SUNRISE hemsida. https://www.reactor.sci.kth.se/sunrise/sunrise-1.999712

Arbetsuppgifter innefattar:

 • Utveckling av lösningskemiskt baserad syntes av nano-partiklar och beläggningar på pulver och ytor. Typiska material är oxider, nitrider, karbider och metaller.
 • Detaljerad materialanalys med en kombination av t.ex. TG/DSC, XRD, IR- och Raman spektroskopi, XPS, TEM/HAADF/EDS/EELS, SEM/EDS/EBSD.
 • Samarbete inom SSF SUNRISE projektet syftande till att studera korrosion och nötning på material tänkta att ingå blykylda Gen-IV reaktorer. Ingående universitet är KTH, LTU och UU. 

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i Oorganisk kemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Oorganisk kemi med materialinriktning. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

För anställningen krävs:

 • Avlagd doktorsexamen i oorganisk kemi eller motsvarande.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Stor erfarenhet av lösningskemisk syntes av metaller, nitrider, karbider och oxider i nano-partikel, film eller beläggningsform.
 • Stor erfarenhet av högtemperatursyntes och sintring av kompositer, särskilt gällande metall-metallkarbid kompositer.
 • Stor erfarenhet av materialkaraktärisering med XRD, XPS, SEM, TG/DSC, IR spektroskopi och hantering av luftkänsliga molekylära utgångsämnen och handsk-box. 

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms passa in i såväl forskningsgruppen på Uppsala Universitet som den SSF finansierade forskningsgrupperingen SUNRISE,
https://www.reactor.sci.kth.se/sunrise/sunrise-1.999712

bestående av Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå Tekniska Universitet. 

Önskvärt/meriterande i övrigt

Erfarenhet av SEM-EBSD, TEM-EELS/HAADF/EDS och kunskaper i svenska är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till två år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gunnar Westin, gunnar.westin@kemi.uu.se, 018-4713740.

Välkommen med din ansökan senast den 29 september 2023, UFV-PA 2023/2976

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2976
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-08-18
Sista ansökningsdag 2023-09-29

Tillbaka till lediga jobb