Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och forskning.

Den annonserade anställningen är inom forskargruppen Internationell kvinnors och mödrahälsa och migration (IMHm), som är en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. IMHm är en ledande forsknings- och utbildningsmiljö på nationell och internationell nivå och arbetar för att främja global hälsa med fokus på kvinnors och ungas hälsa och migration. Forskningsgruppen strävar efter att utveckla praktiska lösningar och kunskap baserad på bevis för hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt migranthälsa och relaterade politikområden. Gruppen har ett nationellt och internationellt erkännande för sitt banbrytande arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och har varit framgångsrik i konkurrensen om stora forskningsanslag för sina insatser för att minska ojämlikhet och stärka en rättvis global hälsa. Du kan läsa mer information om forskargruppen här.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet för anställningen riktar sig specifikt mot migration och reproduktiv hälsodata samt fokus på reproduktiva rättigheter, politik och sociala värderingar. Forskningsgruppen IMHm har fått en strategiskt stor nationell forskningsanslag som en del av regeringens nationella forskningsprogram om migration och integration, för att förbättra kunskapen om hur man hanterar konflikter om värderingar och kulturella förändringar inom hälso- och sjukvården. Den största utmaningen som vi undersöker är hur vårdgivare kan integrera ett jämlikhetsperspektiv och samtidigt ge kulturellt känslig vård av vikt. Båda aspekterna indikeras i hälso- och sjukvårdspolitik och riktlinjer, där vissa av dessa aspekter kan vara motsägelsefulla och därmed utgöra ett outforskat dilemma i en mångkulturell vårdmiljö. Ett av huvudmålen med projektet är att utforska likheter och skillnader i kulturella värderingar hos svenska vårdgivare och migranter. Känsliga ämnen som reproduktion, könsspecifikt våld, abort, rådgivning om preventivmedel eller sexuella frågor under kliniska konsultationer kan leda till spänningar och missförstånd mellan vårdgivare och migrerande patienter och slutligen suboptimal vård. Forskning om hur hälso- och sjukvårdssystem hanterar dessa utmaningar är bristfällig. Anställningen innefattar projektledning, arbete med forskning i gruppen samt bidra till att uppnå målen inom projektet tillsammans med ett redan etablerat tvärvetenskapligt forskarteam bestående av gynekologer, antropologer, sociologer och matematiker vid flera institutioner i Sverige.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Personen vi söker kommer att arbeta med data från en enkätundersökning av vårdgivare och migranter inom ramen för ett forskningsprogram om migration och integration. Uppgifterna inkluderar sammanfattning av forskningslitteratur, analys, rapportering av forskningsprojektets framsteg, publicering och kommunikation av forskningsresultat samt bidrag till att utveckla nya projekt och ansöka om finansiering samt samordning av programmet MigraMed. Administrativa uppgifter ingår också, liksom undervisning relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa och migration.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i medicinska vetenskaper med inrikting mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive våld eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i medicinska vetenskaper. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Sökanden måste ha mycket god förmåga och intresse av att arbeta självständigt och som en del av ett team samt ha erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete. Grundläggande examen inom medicin, masterexamen i global hälsa och erfarenhet av internationellt forskningsarbete med våld är ett krav. Som sökande bör du ha erfarenhet av framgångsrik forskning om könsspecifikt våld och sociala normer, värderingar, jämställdhet, etnicitet och hälsa, särskilt reproduktiva rättigheter. Erfarenhet av datainsamling och dataanalys både med kvantitativa metoder och kvalitativa metoder är nödvändigt. Därtill är erfarenhet av publicering i internationella peer-review-tidskrifter ett krav. Dessutom krävs mycket goda organisatoriska färdigheter och utmärkt skriftlig och muntlig engelska.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, social förmåga, känsla för kvalitet samt organisatoriska och administrativa färdigheter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av pedagogiska färdigheter såsom undervisning, medverkan i planering av schema och kursarbete kommer att vara meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Birgitta Essén, 0701679123, birgitta.essen@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 juni 2023, UFV-PA 2023/2391.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2391
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-09
Sista ansökningsdag 2023-06-26

Inapoi la locuri de munca vacante