Uppsala universitet, Inst för samhällsbyggnad och industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Doktorand inom Uppsala universitets tvärvetenskapliga doktorandskola i hållbar utveckling (Hållbar destinationsutveckling).

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland.  För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se.

Avdelningen Industriell Teknik bedriver forskning och utbildning som närmar sig olika aspekter av industriell utveckling. Innovationsprocessers dynamik, produktutveckling, innovationsstyrning, entreprenörskap, industriell ledning och organisation, och affärsutveckling är några av våra huvudområden.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandprojektet behandlar Hållbar destinationsutveckling, ett forskningsfält som med ett starkt hållbarhetsperspektiv och systemförståelse undersöker hur destinationer både kan bidra till och påverkas av hållbara besök och hållbara besöksplatser. Inom forskarskolan kommer temat att beforskas i tre doktorandprojekt med olika inriktningar. Doktorandprojektet i denna utlysning kommer att fokusera på entreprenörskap och innovation.

Vi söker därför nu en doktorand i projektet inom forskarutbildningsämnet Teknisk Fysik med inriktning mot Industriell Teknik med placering vid avdelningen för Kvalitetsteknik, som fokuserar på Hållbar destinationsutveckling. Sökande till tjänsterna har möjligheten att föreslå egna doktorandprojekt i form av en forskningsplan med fritt fokus, men vi ser gärna ansökningar med inriktning mot entreprenörskap, kvalitetsledning och teknikintensiv innovation för partnerskap för hållbar destinationsutveckling.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Master- eller magisterexamen i hållbar destinationsutveckling eller motsvarande. Ansökan skall förutom kopia på examensbevis och betyg innehålla en beskrivning av forskningsintressen, tentativ forskningsplan samt personligt brev, CV samt referenspersoner eller rekommendationsbrev. Antagning och anställning sker i två steg, först bedömning av bifogade meriter, och sedan intervjuer med de sökande som kallas.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi tror att du har ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kanske har du en bakgrund inom hållbarhet, och vill nu specialisera dig mot destinationsutveckling. Kanske har du istället en bakgrund i destinationsutveckling och turism som du vill verka för blir mer hållbara. Kunskaper och erfarenhet av hållbarhetsfrågor, internationalisering, tvärvetenskap och samverkan med företag, organisationer och myndigheter är meriterande. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska är meriterande.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulrika Persson-Fischier, ulrika.persson-fischier@angstrom.uu.se, 070 255 33 31.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/1033.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1033
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Inapoi la locuri de munca vacante