Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

De postdoktorala tjänsterna ingår i flera projekt och anslag finansierade av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Europeiska forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Ragnar Söderbergs stiftelse. Sökande förväntas bedriva forskning i teoretisk fysik relaterad till kvantfältteori och strängteori. Forskningsområden av särskilt intresse inkluderar (men är inte begränsade till): supersymmetri, AdS/CFT, integrabilitet, konform bootstrap, spridningsamplituder, gravitationsvågor, kosmologi och strängfenomenologi.

Ansökan ska innehålla ett försättsblad som anger sökandens forskningsområde, ett CV, en kort forskningsplan och en publikationslista. Sökanden bör ordna med två rekommendationsbrev skickade via e-post till postdoc.teorfys.uppsala@gmail.com.

(om rekommendationsbrev görs tillgängliga via AcademicJobsOnline behöver de inte skickas via e-post). Kontaktuppgifter till personerna som skriver rekommendationsbreven bör ingå i ansökan. Personliga omständigheter som kan vara relevanta vid utvärderingen, till exempel perioder med föräldraledighet, bör nämnas i CV.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Agnese Bissi (agnese.bissi@physics.uu.se)
 • Ulf Danielsson (ulf.danielsson@physics.uu.se)
 • Guido Festuccia (guido.festuccia@physics.uu.se)
 • Henrik Johansson (henrik.johansson@physics.uu.se)
 • Magdalena Larfors (magdalena.larfors@physics.uu.se)
 • Joseph Minahan (joseph.minahan@physics.uu.se)
 • Oliver Schlotterer (oliver.schlotterer@physics.uu.se)
 • Dmytro Volin (dmytro.volin@physics.uu.se)
 • Maxim Zabzine (maxim.zabzine@physics.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2019, UFV-PA 2019/3598.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3598
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-06
Sista ansökningsdag 2019-12-02

Inapoi la locuri de munca vacante