Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa, enheten för Digital hälsa & Mental hälsa – forskning i samverkan med patienter och anhöriga vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vår forskargrupp är en kreativ, dynamisk, kompetent och trivsam arbetsmiljö.

Den person vi söker kommer att arbeta med projekten GuardiansCan, CHANGE-pilot, och CHANGE. Inledningsvis är anställningsperioden två år, men det kan finnas behov av att rekrytera för ytterligare en period därefter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

GuardiansCan
Den övergripande målsättningen med projektet är att öka vårdnadshavares följsamhet till barns eftervård efter behandling av cancer i Tanzania med hjälp av mobil teknologi. Syftena är att: (i) identifiera vårdnadshavares behov och preferenser vad gäller påminnelser om eftervård, information och emotionellt stöd; (ii) tillsammans med vårdnadshavare utveckla en intervention som levereras via mobil teknologi och som ger vårdnadshavare påminnelser om eftervård, information och emotionellt stöd samt studieprocedurer för en kontrollerad utvärdering av interventionen; (iii) testa kliniska och metodologiska frågor inför planering och genomförande av en kontrollerad utvärdering av interventionen.

CHANGE-pilot och CHANGE
Den övergripande målsättningen med projektet är att öka tillgången till psykologiskt stöd för föräldrar vars barn behandlats mot cancer i Sverige. Stöd ges genom EJDeR (intErnetbaserad sJälvhjälp för förälDrar till barn som avslutat en behandling mot canceR). EJDeR är ett internet administrerat självhjälpsprogram med behandlarstöd för mammor och pappor vars barn behandlats mot cancer. Programmet utgår från kognitiv beteendeterapi. Vi har utvecklat programmet tillsammans med mammor och pappor vars barn behandlats mot cancer. Syftena är att: (i) testa metodologiska frågor inför planering och genomförande av en kontrollerad utvärdering av EJDeR i jämförelse med standard vård för behandling av symptom på oro och nedstämdhet (CHANGE-pilot); (ii) utvärdera EJDeRs kliniska nytta och kostnadseffektivitet i jämförelse med standard vård för behandling av symptom på oro och nedstämdhet hos mammor och pappor vars barn behandlats mot cancer (CHANGE).

Arbetsuppgifter

 • ansvara för att planera, starta och genomföra studier och tillse att tidsplanen för respektive studie följs med hög kvalitet och inom budget
 • utveckla och underhålla all dokumentation inom studierna
 • utveckla relevanta dokument såsom studieprotokoll, studieplaner, ansökningar om etikprövningar, informations- och samtyckes material
 • tillse att studier genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och etiska riktlinjer i respektive land
 • monitorera rekrytering och retention samt följsamhet till studieprotokoll och att data insamlas, hanteras, lagras och analyseras på så vis att största möjliga vetenskapliga kvalitet uppnås
 • sammanställa rapporteringar av t.ex. rekrytering, retention, preliminära data
 • samarbeta med forskare, forskningspersonal, föräldrar/vårdnadshavare
 • bidra till att utveckla forskargruppens processer och att implementera dessa i våra ”Standard Operating Procedures”

Kvalifikationskrav
För att komma ifråga för anställningen ska du ha:

 • utbildning på mastersnivå eller högre inom Hälsovetenskap eller näraliggande område
 • dokumenterad erfarenhet inom ovan nämnda arbetsuppgifter inklusive erfarenhet av att koordinera och ansvara för att genomföra kliniska studier och interventionsforskning
 • kunskap om klinisk forskning och genomförande av kontrollerande studier på avancerad nivå
 • erfarenhet av att bidra till och publicera vetenskapliga publikationer

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • +5 års erfarenhet av att ansvara för genomförande av kliniska studier d.v.s. planera, starta, genomföra och rapportera resultat från dessa studier
 • goda kunskaper i planering av kliniska studier, uppstart, genomförande och rapportering
 • utbildning i att leda projekt
 • erfarenhet av att planera, starta och genomföra kliniska studier i olika länder
 • erfarenhet av att arbeta inom en klinisk forskningsorganisation
 • erfarenhet av forskning inom området digital hälsa
 • god förmåga att organisera, se detaljer och att lösa problem
 • god förmåga att arbeta i grupp, kommunicera och att leda personal

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande

 • ditt Curriculum Vitae
 • kopior av dina betyg
 • personligt brev (max två sidor)
 • fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 24 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen, louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14.

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2022/4811.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4811
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-16
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb