Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier. Institutionen är idag en dynamisk och internationell arbetsplats med ca 80 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Vi ledigförklarar nu:

En doktorandplats i freds- och konfliktforskning med inriktning mot prediktion av klimatrelaterade komplexa katastrofer och migration.

Arbetsuppgifter: Doktoranden kommer ingå i ett projekt som leds av Håvard Hegre och Nina von Uexkull. Projektet är en del av MISTRA Geopolitics forskningsprogram. En sammanfattning av projektet ges här.

Doktoranden förväntas driva ett projekt som använder maskininlärningsmetoder för att förutse komplexa katastrofsituationer och relaterade migrationsflöden. Projektet ska inkludera utveckling av 1) en modell för tvångsförflyttning och utflyttning, och 2) en prognosmodell för tvångsförflyttning/utflyttning baserat på ViEWS infrastruktur. Utöver det har doktoranden frihet att definiera och utveckla sitt eget projekt inom ramarna för projektet som det beskrivs här.

Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). All undervisning, samt de flesta seminarium och möten vid institutionen, sker på engelska.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För vidare information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till Institutionen för freds- och konfliktforsknings hemsida, http://www.pcr.uu.se/education/phd-programme.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall helst vara skriven på engelska, skickas in digitalt via Uppsala universitets rekryteringssystem och innehålla följande; 

  • en ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen
  • ett kort följebrev (1-2 sidor)
  • CV
  • bestyrkta kopior av akademiska dokument
  • en projektplan (3-5 sidor), med fokus på de delar av projektet som doktoranden kommer utveckla på egen hand.
  • referensbrev (max 2) eller en lista med referenspersoner som kan kontaktas (max 2).
  • akademiska uppsatser och artiklar (1-3 stycken).

För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning”. Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns här.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-01, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: För generella frågor om ansökningsprocessen kontakta Marie Allansson (administratör, forskarutbildningen PCR); e-post: phdprogramme@pcr.uu.se

För frågor om doktorandplatsen inom projektet “forecasting climate-related complex emergencies and population displacement” eller delprojektet inom MISTRA kontakta Nina von Uexkull (nina.von_uexkull@pcr.uu.se) eller Håvard Hegre (havard.hegre@pcr.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2020, UFV-PA 2019/2614.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2614
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-26

Wróć do ofert pracy