Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som har ett gott samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Institutionen har ett väl utvecklat internationellt samarbete inom samtliga discipliner. https://www.arkeologi.uu.se/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Institutionen ledigförklarar en doktorandplats i något av forskarutbildningsämnena Antikens kultur och samhällsliv, Arkeologi, eller Egyptologi med inriktning på forskningsprogrammet Engaging Vulnerability. Programmet är ett tioårigt (2015-2025) tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet finansierat av Vetenskapsrådet, Historisk-filosofiska fakulteten samt rektors strategiska medel.

Målet med programmet år att bedriva empirisk forskning och att utveckla teoretiska perspektiv på utsatthet och sårbarhet som produktiva resurser snarare än brister eller svårigheter. Hösten 2020 kommer forskning i programmet bedrivas inom ämnena kulturantropologi, litteraturvetenskap, filmvetenskap, interaktionsdesign, etnologi, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, filosofi samt retorik, samt ämnet från den aktuella utlysningen. Information om programmet finns på http://www.engagingvulnerability.se.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens och forskningsprogrammets seminarier och övriga aktiviteter. verksamhet. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20 %) vilket medför förlängning anställningen i motsvarande grad.

Kvalifikationskrav: Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt examen på avancerad nivå, b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, c) har godkänt resultat på kurser på grundnivå om minst 90 högskolepoäng i arkeologi respektive antikens kultur och samhällsliv – för egyptologi krävs 120 högskolepoäng, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i det aktuella forskarutbildningsämnet. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens och forskningsprogrammets seminarier och övriga aktiviteter. verksamhet. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20 %) vilket medför förlängning anställningen i motsvarande grad.

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

 • CV där du också beskriver din utbildningsgång,
 • ett exemplar av din magister- eller masteruppsats
 • en koncis projektplan för avhandlingsarbetet (max 1500 ord). Denna ska beskriva en forskningsfråga och motivera dess relevans i relation till tidigare forskning och forskningsprogrammets fokus. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa
 • vidimerade kopior av examensbevis
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • övriga handlingar du önskar åberopa

Bedömningskriterier: Endast ansökningar vars projektplan är relevant utifrån forskningsprogrammet Engaging Vulnerability kommer ifråga för bedömning. Rankningen av de sökande görs sedan i första hand utifrån kvaliteten på magister-/ masteruppsatsen och i andra hand utifrån projektplanen. Intervjuer av sökande kan bli aktuellt.

Regelverk: För information och föreskrifter, se:

 • Högskoleförordningen kap. 5, 8 och 9
 • Universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå
 • Historisk-filosofisk fakultets riktlinjer
 • Doktorandutbildningen vid institutionen

OBS! ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/656.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt Susanne Carlsson, tel. 018-471 2086, e-post prefekt@arkeologi.uu.se samt av Mats Hyvönen, research coordinator: mats.hyvonen@antro.uu.se, +46736225344 och Don Kulick, director of the Engaging Vulnerability research program, don.kulick@antro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2020, UFV-PA 2020/656.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/656
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-04
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Wróć do ofert pracy