Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning
Ett hållbart mjukvarusystem kan definieras som energieffektivt med minimal miljöpåverkan och positiv inverkan på social och/eller ekonomisk hållbarhet. Mjukvarusystems hållbarhet är en viktig utmaning inom IT-området i takt med att både antalet mjukvarulösningar och användningen av mjukvarulösningar ökar, vilket i förlängningen innebär en ökad kostnad för miljön.

En utmaning vid utformandet av hållbara mjukvarusystem är att möta användarens kvalitetskrav utan att kompromissa med energieffektiviteten. Detta projekts huvudfokus är att identifiera av nya tillvägagångssätt för att designa mjukvarusystem som skapar balans mellan mjukvarans hållbarhet och dess kvalitet i användning (dvs kvalitet uppfattad av slutanvändare). Projektet är därför med nödvändighet multidisciplinärt och doktoranden kommer att få arbeta med mer än en kunskapsgren. Resultatet blir en brygga mellan programvaruteknik, människa-datorinteraktion och hållbarhet.

En doktorand ska huvudsakligen ägna sig åt den egna forskarutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår även undervisning och andra institutionsuppgifter med max 20%. Anställningen är på upp till 5 år. 

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom "Software Engineering", "Computer Science" eller liknande, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den ideala kandidaten har en solid bakgrund inom "Software Engineering".

Sökande ska kunna arbeta väl både enskilt och i samarbete med andra i en diverserad grupp.  Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna.

Utmärkt engelska i både tal och skrift är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet från minst ett av följande områden: kravanalys, människa-datorinteraktion, och datorarkitektur.

Ett brett intresse inom “computer science”, nyfikenhet gällande ämnet och bevisad självständighet.

Ansökan ska innehålla:

 • En beskrivning om motivationen för att söka tjänsten, inklusive forskningsintresse och dokumentation som visar på den sökandes förmåga att arbeta i grupp.  
 • Ett CV.
 • Kopia av examina och betyg (översatta till engelska eller svenska).
 • Kopia av examensarbete (eller ett utkast till detta).
 • Tidigast möjliga startdatum för anställningen.
 • Kontaktinformation till minst en referens (men inga rekommendationsbrev) 

Lovande kandidater kommer bjudas in till intervju på plats innan ev. anställning sker.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Universitetslektor Sofia Ouhbi, Avdelningen för datalogi, sofia.ouhbi@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2023, UFV-PA 2023/1089.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1089
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-22
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb