Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är del av vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och innehåller forskningsprogram inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Institutionen är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala, som är ett campus för forskning och undervisning inom biologi, kemi, medicin och farmaci. Campus inom flera discipliner inklusive innovationsstöd finns i närheten. Vid institutionen arbetar ungefär 100 personer, varav knappt 40 är doktorander och drygt 10 är professorer. 

Forskning inom programmet för analytisk kemi har i dag en tonvikt på masspektrometri och bioanalytiska analyser, från elementär till makromolekylär analys, som även inkluderar miljöanalys och kolloidkemi. Forskning inom programmet är världskänt för att ligga i forskningens absoluta framkant inom provberedning, utveckling av metoder för ytanalys, omics och analys av löst organiskt material. Inom programmet finns även en facilitet för proteomik som utför analyser åt forskare inom akademin och industrin med toppmodern utrustning. 

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet erbjuder en av Sveriges bästa utbildningar i kemi som attraherar både svenska och internationella studenter. Institutionen för kemi-BMC ansvarar tillsammans med kollegor vid institutionen för kemi-Ångström för Uppsala universitets kandidat och masterprogram i kemi samt tillsammans med den farmaceutiska fakulteten för civilingenjörsprogram i kemiteknik. Vi bidrar även med kurser och kursmoment till andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten. Vi har ett stort utbud av kurser på alla nivåer med stark koppling till forskning, omfattande laborationer, och utmärkta lärare som använder och utvecklar de senaste pedagogiska metoderna. 

Beskrivning av ämnesområdet: Analytisk kemi, med fokus på utveckling och innovation. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Ytterligare ansvarsuppdrag kan komma att bli aktuellt inom anställningen. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom analytisk kemi, brett definierat inklusive bland annat omics, kemometri, oorganisk analys, mikrofluidik, och biosensorer. 

Stor vikt kommer att ges den sökandes förmåga för innovation inom hans/hennes forskningsfält så väl som den sökandes förmåga att ta sig an större vetenskapliga frågor, vilket demonstrerats genom forskning. Vikt kommer även fästas vid att den sökande är aktiv inom ett forskningsfält med stor potential för utveckling och innovation. Särskild vikt kommer att fästas vid att forskning genomförs på hög internationell nivå med en utmärkt publikationslista, bevisad förmåga att attrahera externa forskningsmedel inom sitt fält och vara del av framgångsrika forskningssamarbeten. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället kommer också att tillmätas betydelse. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. 

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förmågan att integrera de senaste framstegen inom analytisk kemi i kurser på alla nivåer. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Mycket stor vikt kommer fästas vid erfarenhet och bevisad förmåga att bygga och leda en framgångsrik och välfungerande forskargrupp. Vid urval av sökande kommer den personliga lämpligheten att tillmätas stor betydelse. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga att genomföra interdisciplinära forskningsprojekt med forskare från andra discipliner. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ingela Lanekoff, universitetslektor i analytisk kemi, ingela.lanekoff@kemi.uu.se, 018-471 3673.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens riktlinjer för anställning.

Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2020, UFV-PA 2019/4354.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4354
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-02-04

Tilbake til ledige stillinger