Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Tjänsten är placerad vid Institutionen för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks och informationsvetenskap, Musei- och kulturarvsvetenskap) inom projektet Quantifying Culture: AI and Heritage Collections finansierat av Wallenberg Autonomous Systems in Humanities and Society Research Program (WASP-HS). Forskningsledare är professor Anna Foka. Mer information om forskningsprojektet finns här.

Information om Institutionen för ABM och forskning som bedrivs där finns här.

Forskaren ansvarar för ett delprojekt som undersöker, granskar och utvecklar metoder och protokoll för AI inom kulturarvssektorn med fokus på svenska fallstudier.

Arbetsuppgifter
Forskaren förväntas planera, initiera, bedriva och utveckla självständigt målinriktad empirisk forskning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Därtill förväntas forskaren sammanställa och presentera forskningsresultat för kollegor, publicera i relevanta vetenskapliga tidskrifter och presentera forskningsresultat vid internationella konferenser. Vissa administrativa uppgifter kopplade till projektet samt undervisning och handledning av studenter kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna på en omfattning om max 20 %.

Kvalifikationskrav
För att vara behörig till anställning måste du ha avlagt en doktorsexamen i något av följande: kulturarvsstudier, museologi, biblioteks- och informationsvetenskap, informationssystemvetenskap, mänsklig datorinteraktion, arkivvetenskap, digital humaniora, vetenskapshistoria; eller annan, humaniora, samhällsvetenskaplig eller teknisk disciplin som är relevant för arbetsuppgifterna. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i engelska och svenska, både skriftligt och muntligt.

Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes forskningsexpertis, men även administrativ kompetens kommer att beaktas. Vad gäller forskningskompetens är kvaliteten den viktigaste faktorn.

Ytterligare kvalifikationer
Relevant dokumenterad praktisk eller vetenskaplig erfarenhet relaterad till arkivvetenskap, kulturarv och museologiska studier, data eller arvsdata, organisation, arkivering och kurering eller hantering av kulturarvsdata är meriterande. Även erfarenhet av AI och/eller automatiserad informationspraxis samt yrkeserfarenhet inom kulturarvssektorn anses vara en fördel liksom erfarenhet av användning av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.

Den fullständiga ansökan måste innehålla:

  • Ett CV inklusive en lista över de vetenskapliga/vetenskapliga arbeten som är särskilt relevanta för projektet, tillsammans med information om forskning, undervisning och annat relevant arbete hittills.
  • Tre skrivprov (texter skrivna individuellt av den sökande)
  • Kopia av examensbevis och andra officiella utskrifter.
  • Namn och kontaktuppgifter på två referenser.
  • En projektbeskrivning (högst 2 sidor) som beskriver den forskning som den sökande anser sig kunna bedriva och vara relevant för det bredare forskningsprojektet. Denna beskrivning bör innehålla en redogörelse för hur de planerade studierna bidrar till internationell forskning i ämnet.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattning är 50-100 % enligt överenskommelse. Tillträde 2023-09-04 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Avdelningschefen för ALM, Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, eller projektledaren Anna Foka anna.foka@abm.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2023, UFV-PA 2023/2063.

Funderar du på att flytta till Sverige för att jobba på Uppsala universitet? I så fall hittar du mycket information om att arbeta och bo i Sverige på www.uu.se/joinus. Du är också välkommen att kontakta International Faculty and Staff Services på ifss@uadm.uu.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-08-31
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2023-09-04 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2063
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb