Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi (http://antro.uu.se/) bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld. Med fokus på människan i dagens samhälle har institutionens forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Etnologin på Campus Gotland har en stark forskarprofil kring frågor om kulturarv, berättande och hållbara besök.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå (se områden beskrivna nedan) och förväntas aktivt delta i institutionens och forskarskolans seminarieverksamhet, workshops mm. Andra uppgifter såsom undervisning och forskningsadministration kan också ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Doktorandprojektet behandlar Hållbar destinationsutveckling, ett forskningsfält som med ett starkt hållbarhetsperspektiv och systemförståelse undersöker hur destinationer både kan bidra till och påverkas av hållbara besök och hållbara besöksplatser. Inom forskarskolan kommer temat att beforskas i tre doktorandprojekt med olika inriktningar.

Doktorandprojektet i denna utlysning relaterar framförallt till de bredare etnologiska forskningsområdena narrativitet, kulturarv och hållbarhet. Med Gotland som utgångspunkt fokuseras samspelet mellan hållbarhet, öar, turism och kulturarv via de konkreta, lokala sammanhang där diskurser artikuleras, förhandlas och fixeras.

För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet tydligt beskriver hur datainsamling och fältarbete ska genomföras och hur projektet knyter an till annonserade doktorandtjänstens tematiska och regionala inriktningar.

Kvalifikationskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet etnologi krävs grundläggande samt särskild behörighet. Utbildningen på forskarnivå i etnologi regleras av ämnets allmänna studieplan. För information om behörighet och förkunskapskrav, se (http://antro.uu.se/utbildning/forskarutbildning) Dokumenterade förkunskaper inom områdena hållbarhet, kulturarv och narrativitet är särskilt meriterande.

När universitetet anställer nya doktorander ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter, särskilt inom de aktuella doktorandprojekten, samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom området.

Vid bedömningen av de sökande kommer avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Viktiga dokument för att bedöma denna förmåga är ”redogörelse för forskningsplan” som ställs i relation till tjänstens inriktning, samt tidigare uppsatser och publicerat material. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är av stor vikt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sverker Finnström, 018-471 7371, sverker.finnstrom@antro.uu.se eller Jenny Helin, 0498-108398, jenny.helin@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/1930.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1930
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-18
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Terug naar vacatures