Uppsala Universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter registreras på en eller flera av institutionens kurser varje år. Postdoktortjänsten är placerad vid Avdelningen för Datorteknik, en av fem avdelningar på institutionen. För mer information, se www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Uppsala Networked Objects-gruppen (UNO) vid Institutionen för informationsteknologi letar efter en postdoktor för att stärka ett pågående projekt om säkerhet och integritet för sensornätverk i kroppen.
När nya applikationsområden för medicinska implantat som leveranssystem för läkemedel, intrakraniellt tryckövervakningsanordningar och konstgjorda njurar dyker upp, kommer antalet implanterade enheter att öka enormt. Dessa implantat kommer också att behöva nätverkas eftersom fler och fler (äldre) människor har flera sjukdomar som kan dra nytta av implantat. Kommunikationen mellan implanterade enheter kommer att utnyttja en ny kommunikationskanal som Uppsala Universitet har varit först med att upptäcka, nämligen RF-kommunikation genom människans fettvävnad.
Eftersom implantaten utför livsviktiga funktioner måste de säkras vilket är målet för detta projekt. Projektet är tvärvetenskapligt med partners från datavetenskap, reglerteknik, mikrovågsteknik och universitetssjukhuset.

Arbetsuppgifterna kan omfatta undervisning (max 20%) på svenska eller engelska beroende på tillgänglighet och sökandens kompetens och intresse.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom datavetenskap eller liknande område och ha en bakgrund i säkerhet eller integritet, idealiskt för resurskontrollerade och / eller trådlösa enheter. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Publikationer i internationella granskade tidskrifter eller konferenser förväntas. Bra samarbete och sociala färdigheter är också viktiga. Färdighet i engelska (i tal och skrift) krävs.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer störst vikt att fästas vid den vetenskaplig skickligheten. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla den aktuella forskningen samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Avdelningen för Datorteknik.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en (max 2 sidor) beskrivning av den sökandes motivering för att söka tjänsten inkluderande en beskrivning av forskningsintressen, de mest relevanta kvalifikationerna, samt en kort beskrivning av de vetenskapliga bidragen i doktorsavhandlingen. Ansökan ska också innehålla en fullständig meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia eller länk till doktorsavhandlingen (åtminstone ett utkast), en fullständig publikationslista med de fem viktigaste publikationerna markerade med en beskrivning av kandidatens insats i dessa fem publikationerna, samt andra relevanta forskningsbidrag. Ansökan skall också innehålla tidigaste möjliga tillträdesdatum. Dessutom ska sökanden tillhandahålla åtminstone två rekommendationsbrev från referenspersoner. Breven skickas direkt av dessa till universitetets antagningssystemet (eller via e-post till registrator@uu.se med tjänstens referensnummer som ämnesrad.)

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: thiemo.voigt@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 mars 2020, UFV-PA 2020/341.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/341
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-14
Sista ansökningsdag 2020-03-05

Terug naar vacatures