Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är ett av de mest internationella, interdisciplinära och framstående biomolekylära centrumen i Europa. Avdelningen består av sex forskningsprogram med cirka 130 anställda. Den utlysta positionen är en del av Sebastian Deindls forskargrupp vid programmet för molekylär systembiologi (deindl‑lab.com).

Övergripande beskrivning
Molekylära maskiner är proteiner som omvandlar kemisk energi till konformationsförändringar för att utföra arbete i cellen. I Sebastian Deindls forskargrupp studerar vi den strukturella arkitekturen och dynamiken hos de molekylära maskinerna med fokus på DNA-samverkande enzymer. Avvikande funktion eller reglering av dessa enzymer förknippas ofta med svåra sjukdomstillstånd, exempelvis cancer. Genom att studera enskilda molekyler i realtid kan vi visualisera de molekylära maskinerna i arbete vilket ger oss en unik möjlighet att dechiffrera de komplexa regleringsmekanismerna och korrelera den strukturella dynamiken med proteinernas funktion.

Arbetsuppgifter
Vi använder ett innovativt tillvägagångssätt för att karakterisera dynamik och reglering hos makromolekylära maskiner. Som en del av ett ERC-finansierat projekt kommer den anställde forskaren att tillämpa olika strukturbiologiska metoder för att studera funktion och reglering av DNA-interagerande molekylmaskiner. Uppdraget innebär experimentell design samt insamling och state-of-the-art analys av data. Forskaren kommer att utföra experiment självständigt men också samverka med andra medlemmar i forskningsteamet.

Behörighetskrav
Som behörig till forskartjänsten ska sökanden ha en doktorsexamen i strukturbiologi, eller annat närliggande relevant område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.

Forskaren ska ha erfarenhet av kristallografi och strukturbestämning av DNA-bindande proteinkomplex, erfarenhet av ”Heavy atom-screening” och strukturbestämning med hjälp av SAD samt erfarenhet av uttryck och rening av proteiner. Vidare skall du som söker ha en bra kommunikationsförmåga på engelska, vilket är en förutsättning då forskningen utförs i en internationell miljö.

Stor vikt kommer att läggas på personliga färdigheter och egenskaper, så som god samarbetsförmåga.

Meriterande

 • Erfarenhet av molekylär kloning
 • Erfarenhet av proteinkemi
 • Erfarenhet av spektroskopi.
 • Kunskaper om grundläggande metodologi inom biokemi

Ansökan ska innehålla

 • CV med fullständig publikationslista,
 • Kopior av examensbevis och certifikat,
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
 • Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina forskningsintressen.

Ansökningarna kommer utvärderas utifrån följande kriterier: Lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet/ forskningserfarenhet inom relevanta områden samt uppfyllnad av listade krav och sedan meriter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Sebastian Deindl (Sebastian.deindl@icm.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 15 november 2018, UFV-PA 2018/3634.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3634
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-15

Terug naar vacatures