Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har drygt 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för byggteknik och byggd miljö i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats.

Avdelningen för byggteknik och byggd miljö bedriver forskning och utbildning inom området byggteknik och andra byggvetenskaper med fokus på energi i byggnader och byggd miljö. Vi ger kurser inom byggnadsfysik, byggnadsprojektering, energieffektivisering i byggnader, energisystem för byggnader och infrastruktursystem. Hos oss arbetar ca 20 personer och vi har flera framgångsrika samarbeten med näringsliv och organisationer.

Projektbeskrivning
För att kunna skapa skarpa och hållbara kravställningar för byggnader som går att följa upp behövs ökad kunskap och förbättrad datainsamling om byggnaders faktiska nyttjande och prestanda. I projektet som den här anställningen är en del av ska vi undersöka hur en avancerad digital tvilling av en byggnad med löpande insamling av stora mängder data och fysikalisk byggnadssimulering kan bidra till detta.

Arbetsuppgifter
Insamling, hantering och behandling av byggnadstekniska data. Utveckling av probabilistiska och/eller maskininlärningsbaserade modeller för simulering av närvaromönster i byggnader med hög tidsupplösning. Utveckling av BIM-modeller och modeller för energisimulering av byggnader. Vetenskaplig rapportering och publicering. Arbetet utförs som en del i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt tillsammans med Byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet och Akademiska Hus, vilket innebär att samarbete och koordinering är en del av anställningen. Undervisning inom kurser i byggteknik och/eller energisystem kan ingå i anställningen med maximalt 20 %.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i byggteknik, energiteknik eller motsvarande, eller en utländsk examen som bedöms motsvara detta. Examen ska erhållits senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Övriga krav är goda kunskaper i programmering, t.ex. i Python, och samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av BIM och/eller energisimulering av byggnader. Kunskaper i maskininlärning och/eller utveckling av probabilistiska modeller.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Joakim Widén, 018-471 37 82, joakim.widen@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 oktober 2023, UFV-PA 2023/3130.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3130
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-08-29
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Tillbaka till lediga jobb