Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer samt autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed närmare samverka mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom molekylära verktyg och funktionsgenomik, cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Enheten för Molekylära Verktyg och Funktionell Genomik, som nu rekryterar en postdoc, är aktiv vid den internationella forskningsfronten för avancerade tekniker för biomedicinsk analys på DNA-, RNA- och proteinnivå. Flera av gruppens tidigare tekniker har kommit att användas världsomspännande, och teknikerna har både licensierats ut och tjänat som grund då nuvarande och tidigare gruppmedlemmar startat ett stort antal företag med en total arbetsstyrka på cirka 900 personer. Den aktuella postdoktortjänsten finansieras av ett så kallat proof-of-concept anslag från Vetenskapsrådet med syfte att utveckla tekniker för infektionsdiagnostik. Tjänsten är placerad vid Uppsala Biomedicinska Center och projektet kommer att genomföras i nära samarbete med företaget Rarity (https:// raritybioscience.com), som tidigare spunnits ut från labbet, och som för närvarande är inriktat på molekylär uppföljning av cancerpatienter. Företaget är beläget en våning under forskningslaboratoriet.

Arbetsuppgifter
• Heltidsforskning inom området molekylära verktyg genom att bidra till att utveckla molekylära tekniker för att diagnosticera infektionssjukdomar.
• Arbeta med tekniker med fokus på oligonukleotid-assisterade reaktioner för analys av DNA och RNA, med syfte att utveckla kliniskt värdefulla tester vid infektionssjukdomar
• Handledning av Masterstudenter och doktorander. Samarbeta med andra gruppmedlemmar för att upprätthålla en stark, intellektuellt aktiv forskningsmiljö och en välfungerande labinfrastruktur.
• Den person som får tjänsten kommer att också interagera med personal vid företaget Rarity som samarbetar inom detta projekt.

Kvalifikationskrav
• Doktorsexamen i biomedicin eller motsvarande, med avancerad kompetens inom molekylära tekniker och ett brett perspektiv på deras tillämpningar. Examen ska ha erhållits senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
• God kommunikationsförmåga via skriftlig och talad engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
• Erfarenhet av utvecklande av avancerade molekylära tekniker.
• Insikter i behov och möjligheter inom DNA- och RNA-baserade analyser vid infektionssjukdomar.

Ansökan skall omfatta:
1) ett brev där du beskriver dig själv, din forskningsbakgrund och dina intressen, samt varför du anser att du är en lämplig kandidat för denna position (2 sidor eller mindre).
2) Din CV och publikationslista
3) Namn och kontaktinformation för minst två personer som kan ge referenser (Epost och telefonnummer).
4) En kopia på ditt doktorsexamensbevis.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år med möjlighet till förlängning på ytterligare 1 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulf Landegren (ulf.landegren@igp.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2023, UFV-PA 2023/125.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/125
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-23
Sista ansökningsdag 2023-02-19

Tillbaka till lediga jobb