Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som bedriver forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom ett flertal språk och litteraturer. Vi utbildar omkring 3 000 studenter om året på våra drygt 150 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Inom ramen för ämnesområdet polska och slaviska språk ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Institutionen ger även modersmålslärarutbildning i polska. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för två program: Språkvetarprogrammet och Masterprogrammet i språk. Utbildning på forskarnivå ges i slaviska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt forskning och administration. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som främst är IT-baserad, kan omfatta moment inriktade på språkfärdighet, översättning, språkvetenskap, litteraturvetenskap och kultur, samt undervisning för målgruppen modersmålslärare. Till arbetsuppgifterna hör även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och som har visat pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

Förmåga att undervisa på polska och svenska är ett krav.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen de olika bedömningsgrunderna.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är forskningsmeriter inom ämnet polsk språkvetenskap eller kontrastiv språkvetenskap som omfattar polska särskilt meriterande. Därutöver beaktas djup och bredd inom forskningen, varvid även meritering inom andra fält av polskan beaktas. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattningen av undervisningen, dvs. bredd och djup på olika nivåer, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, i synnerhet distansundervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen, tillmätas betydelse. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att fästas vid digital kompetens och erfarenheter av IT-baserad undervisning. Vidare beaktas förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala.

Ansökningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Meriter erhållna efter sista ansökningsdag kan inte åberopas. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Sökande ansvarar för att intyg är översatta till svenska eller engelska. Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

 • CV
 • Personligt brev
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Redovisning av pedagogiska meriter inklusive en reflekterande text över hur den sökande vill utveckla sina pedagogiska färdigheter inom ramen för anställningen
 • Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationsförteckning
 • Publikationer som åberopas (max 10)

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/2034.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattningen är 50 %. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande prefekt Maria Svensson, 018-471 14 36, maria.svensson@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 april 2023, UFV-PA 2022/2034.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-09-01 eller överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2034
Kontakt
 • Maria Svensson, 0184711436
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-04-27

Tilbage til Ledige stillinger