Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Forskargrupp: Avdelningen för materialteori erbjuder forskning i världsklass inom s.k. första-princip beräkningar av materialegenskaper. Inom avdelningen finns, förutom utnyttjande av redan existerande program, utveckling och implementation av nya beräkningsmetoder. Forskningen fokuseras på magnetism, elektronstrukturer, spinntronik, topologiska faser, korrelationsfenomen och material för grön energi.

Projektbeskrivning: Doktoranden kommer arbeta i ett teoretisk/experimentellt projekt som fokuserar på spinntronik och tvådimensionella magnetiska material. Spinnpolariserade elektronströmmar kommer studeras med syfte att skapa ny teknologi för sensorer, magnetiska minnen, och annan teknologi inom IT sektorn. Arbetsmetoder som kommer användas är elektronstrukturberäkningar kopplade mot kvantmekanisk teori för elektrontransport. Växelverkan med experimentella partners i projektet är ett viktigt inslag i arbetet.

Kvalifikationer: En lämplig bakgrund för den sökande är en masterexamen i fysik eller motsvarande, med goda kunskaper i fasta tillståndets teori. Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintresse, CV, kopior av examina, eventuella publikationer, samt en kopia av masterprojektet om möjligt. Rekommendationsbrev kan bifogas ansökan.

Ansökan bör innehålla:

  • Ett personligt brev som beskriver forskningsintressen, motivering till den sökta tjänsten samt lämplighet för projektet.
  • Ett CV.
  • En kopia av masterarbete (eller motsvarande) och en lista över lästa kurser.
  • Namn och email till referenspersoner (minst två).
  • Lista över eventuella publikationer.

Ansökan bör skrivas på engelska.

Övrigt: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Tidsperioden för tjänsten är fyra år. Med möjlighet till 20 % undervisning i tjänsten kan anställningsperioden förlängas till fem år. Tjänsten är fullt finansierad, med lön enligt lokala avtal vi Uppsala universitet. Sökande bör vara behörig för en doktorandanställning. Information om denna behörighet kan hittas på: http://www.teknat.uu.se/education/postgraduate/ 

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Olle Eriksson, olle.eriksson@physics.uu.se, tel.nr. +46 – (0)18 – 471 3625
Yaroslav Kvashnin, yaroslav.kvashnin@fysik.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2020, UFV-PA 2020/1090.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1090
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-05-15

Tilbage til Ledige stillinger