Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 150 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.

Kom och jobba med oss!
Tjänsten kommer att vara på avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!

Projektbeskrivning
För att nå uppsatta klimatpolitiska mål försöker många länder minska koldioxidutsläppen i kraftproduktion och transportsektor genom att minska användningen av fossila bränslen. De flesta av de distribuerade energiresurser (DER), inklusive produktion, batterier och laddning av elfordon, är anslutna till elnätet via kraftelektronik vilket leder till nya utmaningar för elsystemet.

Huvudidén med detta projekt är att använda dynamiska simuleringar för att undersöka påverkan på elnätet av distribuerade energiresurser - såsom förnybar elgenerering och elektriska fordon, samt föreslå styrtekniker för att minimera problem som verifieras och valideras genom att använda realtidssimuleringar/kontroll i loop simuleringar. Simuleringarna syftar till att återskapa användares förbrukningsprofiler och studera resultaten från en massiv inkoppling av elfordon i elnätet (vid mellan- och lågspänningsnivåer).

Studier av lagringssystem är även viktigt när man överväger ett elsystem med flera elfordon och olika former av förnybar elproduktion. Stationära energilager kan till exempel användas för att utjämna topplaster och möta variationer hos förnybara energikällor vilket är en förutsättning för ett välfungerade framtida elsystem. Inom projektet kommer även optimeringsstudier för stationära batterilager genomföras för att studera hur dessa kan använda på bästa sätt för att stötta elsystemet.

Forskargruppen vid Uppsala universitet har lång erfarenhet av forskning inom kraftsystem, vilket även inkluderar laboratorieverksamhet. Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av dig och forskargruppen tillsammans. Du kommer att handledas av minst två handledare.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer tillsammans med forskargruppen att arbeta med modellering och simulering av systemet, för att undersöka effekterna av en hög andel DERs i elnätet. Utmaningarna inkluderar att analysera resultaten för spänningsvariationer, transformatorbelastning, ledningsbelastning, tekniska förluster och uppskatta hosting capacity för anslutning av till exempel solceller och elfordon i verkliga distributionsnät.

En doktorands huvudsakliga uppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar både deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning eller annan institutionstjänstgöring högst 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

  • Civilingenjörsexamen, eller motsvarande, inom energisystem, elektroteknik, system i teknik och samhälle, teknisk fysik eller liknande. Alternativt motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
  • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är ett krav; goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är meriterande.
  • Den sökandes erfarenhet av simulerings-/beräknings-/programmeringsverktyg som MATLAB och/eller Phyton kommer att beaktas vid utvärderingen.
  • Vi värdesätter dina personliga egenskaper som stark motivation, god samarbetas- och kommunikationsförmåga. Du ska vara målmedveten, strukturerad och kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Janaina Goncalves de Oliveira, janaina.goncalves@angstrom.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 2 Oktober 2023, UFV-PA 2023/3373.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3373
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-13
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Tillbaka till lediga jobb