Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Vi söker en mycket motiverad person med förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra grupper. Kandidaten bör ha ett starkt intresse av att bedriva forskningsstudier inom proteinvetenskap med fokus på oordnade proteiner.

Doktorandtjänsten är en av elva forskarutbildningsplatser inom det doktorandnätverket IDPro (Intrinsically disordered proteins in health and disease: mechanisms, molecular context and opportunities for drug discovery) finansierat av Horizon Europe- Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA).

IDPro är ett exceptionellt nätverk bestående av nio "beneficiaries" (åtta akademiska och en industriell) och fem partnerorganisationer (fyra industriella och tre akademiska) från sju olika länder, alla framstående inom proteinforskning och doktorandhandledning. Tillsammans kommer vi att utbilda elva doktorander med fokus på området oordnade proteiner för att säkra framtida vetenskapliga genombrott inom detta område som utvecklas mycket snabbt. Vi kommer att undersöka hur oordnade proteiner interagerar, hur interaktioner påverkas av sjukdomsrelaterade mutationer och hur oordnade proteiner påverkar cellulär signalering i modeller relevanta för sjukdom. Dessutom kommer vi att designa ligander som kan utvecklas vidare till molekylära verktyg, vilka kan underlätta utveckling av läkemedel. Målet med IDPro är att stärka ett framväxande område inom biologi och medicin med relevans för både akademi och industri.

Doktoranden i det här specifika projektet kommer att försöka svara på grundläggande frågor rörande hur proteiner såsom kinaser känner igen och binder till ställen i de oordnade delarna av vårt proteom, samt hur dessa interaktioner är reglerade under normaltillstånd och felreglerade vid sjukdomstillstånd. Arbetet innefattar heterolog expression och rening av proteiner samt karakterisering av deras interaktioner med hjälp av en rad biokemiska och bioinformatiska metoder och analyser.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

  • Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser.  Mer information om behörighetskraven finns här.
  • Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i biokemi har den som avlagt godkända prov på kurser i biokemi eller på kurser inom för biokemi relevanta områden omfattande minst 120 högskolepoäng eller motsvarande. Dessa kurser skall innefatta minst 90 högskolepoäng i kemi, varav minst 45 högskolepoäng i biokemi och där minst 15 högskolepoäng skall utgöras av examensarbete i biokemi.  Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här. 
  • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
  • Detta är ett MSCA nätverk med syfte att stärka mobilitet inom EU. Sökande får inte ha haft sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier, etc) inom Sverige i mer än 12 månader inom 36 månaderna innan rekryteringsdatumet. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker en mycket motiverad person som kan arbeta självständigt såväl som med olika grupper. Kandidaten förväntas ta egna initiativ och driva projektet framåt, men även samverka med övriga grupper i nätverket.

Kandidaten ska ha ett stort intresse för att följa en forskarutbildning fokuserad på proteiners funktion, med ett fokus på oordnade proteiner.  Det är önskvärt att kunna uttrycka och rena proteiner i E. coli samt utföra grundläggande karakterisering av proteinerna.

Grundläggande kunskaper inom programmering (Python och/eller R) är meriterande.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: : Ylva Ivarsson, ylva.ivarsson@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 september 2023, UFV-PA 2023/2767.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2767
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-07-20
Sista ansökningsdag 2023-09-21

Tillbaka till lediga jobb