Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Anställningens ämnesområde är informationsteknologi.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Inom tjänsten ingår undervisning på kurser vid Institutionen för informationsteknologi, enheten för datavetenskapens didaktik, exempelvis följande kurser:
 • 1DT086 Introduktion till studier i inbyggda system (period 1, hösten 2023)
  1DT032 Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige (period 1, hösten 2023)
  1DL471 Informationshanteringssystem (period 1, hösten 2023)
  1DT110 Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar (distans) (period 1 och 2, hösten 2023)
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

 • Examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning inom datavetenskap, beräkningsvetenskap eller informationsteknologi.
 • Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning kan avse avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid ämnesområdet för de kurser som anges ovan. Doktorsexamen och/eller masterexamen kommer att tillmätas vikt.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2023-11-17, 2024-01-31 eller enligt överenskommelse. Omfattning är mellan 30-100 % beroende på vilken/vilka kurser du arbetar. Tillträde 2023-08-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tobias Wrigstad (professor, GU-prefekt, 0736-971419, tobias.wrigstad@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 16 juni 2023, UFV-PA 2023/2081.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30-100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2081
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-16

Tillbaka till lediga jobb