Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för nätverksbaserade inbyggda system, vid institutionen för Elektroteknik. 

Målet för avdelningen är att koppla upp alla typer av objekt från de minsta sensorerna och ställdonen till mera kraftfulla enheter som mobila robotar på ett tillförlitligt, säkert och effektivt sätt. Ett av våra huvudintressen är det batterifria sakernas internet (Internet of Things): vi arbetar med teknologier som intermittent computing och energieffektiv backscatter för att möjliggöra batterifria IoT-enheter. Just nu forskar vi också på kommunikation mellan implantat i människokroppen med hjälp av radiokommunikation genom mänsklig fettvävnad.

Vi utför experimentell forskning, det vill säga vi arbetar med riktiga prototypsystem. Vi publicerar på toppkonferenser som IEEE/ACM IPSN, ACM SenSys, ACM MobiSys, ACM MobiCom och EWSN samt topptidskrifter.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Inom ramen för ett spännande projekt om det batterifria Internet of Things, arbetar vi tillsammans med Microwaves in Medical Engineering Group (MMG) inom nya användningsområden såsom fingerfärdiga händerproteser och småskaliga kärlrobotar. Medan MMG koncentrerar sig på de biomekatroniska och utmaningarna kring aktivering, är huvudfokuset för detta doktorandprojekt den inbäddade systemmjukvaran och dess samdesign med den underliggande inbäddade hårdvaran. Detta inkluderar utvecklingen av kommunikationsprotokoll ovanpå det fysiska lagret för kommunikation genom mänsklig fettvävnad, energihantering, inbäddad intelligens och schemaläggning. Arbetet kommer att bedrivas i en ledande tvärvetenskaplig miljö, där nära kontakter med forskare från andra discipliner samt framtida användare inom klinisk medicin och prestationsförbättring inom idrotten är en förutsättning för framgång.
I arbetsuppgifterna ingår även undervisning och andra institutionsuppgifter max 20%. 

Vi erbjuder ett varierande och spännande arbete som utformas av doktoranden och forskargruppen tillsammans. Doktoranden kommer att handledas av minst två handledare. Institutionen för elektroteknik erbjuder även lönetillägg vid anställning som doktorand

Kvalifikationskrav
Behörig till en doktorandtjänst på avdelningen för nätverksbaserade inbyggda system är den som har:

 • l avlagt examen på avancerad nivå inom elektroteknik eller datavetenskap, eller
 • l fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • l på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • l god kommunikationsförmåga med tillräcklig kunskap i muntlig och skriftlig engelska
 • l mycket goda studieresultat
 • l färdigheter i programmering på låg nivå, helst i inbäddad C och/eller Rust;
 • l ett starkt intresse för datorkommunikation, hårdvara och elektronik, maskininlärning samt säkerhet;
 • l personliga egenskaper, såsom hög kreativitet, grundlighet och/eller ett strukturerat förhållningssätt till problemlösning.

Ansökningsförfarande
Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thiemo Voigt,  thiemo.voigt@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2023. UFV-PA  2023/899.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/899
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-05-03

Tillbaka till lediga jobb