Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Matematiska institutionen bedriver forskning och ger utbildning på grund- och forskarnivå i matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är 130, varav 40 doktorander. Institutionen har tre forskningsprogram: analys och sannolikhet, algebra och geometri samt tillämpad matematik och statistik. För mer information, besök gärna vår hemsida.

En doktorandtjänst finns tillgänglig på institutionen för matematik, för att arbeta med Fiona Skerman. Möjliga forskningsämnen inkluderar slumpgrafer, nätverksinferens, medelvärdeskomplexitet och strukturell grafteori. En bakgrund inom sannolikhetsteori och/eller kombinatorik är meriterande. Tjänsten finansieras av ett WASP NEST-bidrag och det kommer att finnas möjligheter till samarbeten inom denna grupp: Alexandre Proutiere (KTH), Anders Rantzer (Lunds Universitet), Emma Tegling (Lunds Universitet).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande matematikkurser. I sådant fall omfattar anställningen längst fem år.

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Den sökande kandidaten bör ha en magister/masterexamen eller likvärdig som inkluderar kandidatexamen eller motsvarande i matematik, tillämpad matematik eller statistik, eller åtminstone med all sannolikhet erhålla en sådan examen senast vid tillträdesdatumet. Kandidaten skall ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Kunskap i svenska är inget krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper i sannolikhetsteori och/eller kombinatorik är meriterande.

Ansökningsförfarande
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • En kort och koncis beskrivning av forskningsintressen, tidigare erfarenheter och förväntningar för framtiden
  • Curriculum Vitae
  • Kopior av universitetsbetyg / akademiska utskrifter
  • En kopia av magisteravhandlingen (eller en preliminär disposition av denna) eller annat skriftligt arbete inom matematik eller annat relaterat område.
  • Kontaktuppgifter till upp till tre referenser. Vi vill inte ha några rekommendationsbrev med ansökan, istället kommer vi att i ett senare skede be referenterna till några utvalda kandidater att skicka dessa direkt till universitetet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad enligt högskoleförordningen 5 kap 7 §. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Anställningens omfattning är heltid. Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse (tidigare startdatum möjligt). Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Fiona Skerman, +46 (0)18-471 3194, fiona.skerman@math.uu.se, Studierektor för forskarutbildningen Stephan Wagner, +46 (0)18-471 3288, stephan.wagner@math.uu.se, eller prefekt Georgios Dimitroglou Rizell, +46(0)18 471 3225, georgios.dimitroglou@math.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 6 mars 2023, UFV-PA 2023/240.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/240
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-23
Sista ansökningsdag 2023-03-06

Tillbaka till lediga jobb