Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Beroende

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Forskningsområde: Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Neurofarmakologi, drogbereoende och beteende.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Detta projekt syftar till att studera nya läkemedel som effektivt skulle kunna användas till psykiska sjukdomar som schizofreni, depression och andra tillstånd som påverkar kognitiva processer. Den blivande doktoranden förväntas utföra beteendetester och biokemiska analyser för att få en ökad förståelse för dessa läkemedel.

Kvalifikationskrav: Masterexamen i biomedicin eller likande utbilding är ett krav (minst 240 hp). Sökande skall ha stor vana att arbeta med försöksdjur (över 3 år). En avslutad FELASA C-kurs är ett krav.

Meriterande: Laboratorievana samt förmåga till självständigt arbete men också i grupp är meriterande samt erfarenhet av beteendefarmakologi (tex elevated plus maze, open field test, T-maze, operant tasks) kirurgiska metoder på gnagare samt olika infärgningsmetoder.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan skrivs med fördel på engelska.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmer finner du på http:///www2.medfarm.uu.se/utbilding/forskarniva

Urval av sökande görs av handledare i samråd med institutionens forskarutbildingsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin och farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställningen krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.  Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid instiututionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20%). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidstudier, maximalt 5 år om instiutionstjänstgöring tillkommer.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Åsa Konradsson Geuken, e-post asa.konradsson-geuken@farmbio.uu.se

Frågor runt anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se


Välkommen
med din ansökan senast den 15 mars 2019, UFV-PA 2019/788.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/788
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-06
Sista ansökningsdag 2019-03-15

返回职位空缺页面