Uppsala University, Department of Information Technology

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Beskrivning av ämnesområdet
Minnessäkerhet har är centralt för cybersäkerhet. Minnessäkerhet är en egenskap hos program som inte gör åtkomst till eller manipulerar minne på oavsiktliga sätt. Exempelvis lider minnessäkra program inte av otillåten eller ogiltig pekaråtkomst, “use-after-free”-fel, “double-free”-fel eller buffertöverskridningar. Programspråk som exekverar i en “managed runtime” ger starka garantier för minnessäkerhet genom automatisk minneshantering eller "skräpsamling". Samtidighetssäkerhet (eng. concurrency safety) avser att ett program beter sig som förväntat även när flera delar av det körs samtidigt,  detta innefattar till exempel frihet från kapplöpningsproblem (eng. data races), säkerställande av atomicitet och korrekthet under synkronisering. Det finns flera exempel på hur dessa två säkerhetaspekter kan hanteras tillsammans, till exempel i programspråket Rust (genom ett starkt statiskt typsystem med ägare) och Erlang (helt dynamiskt). I detta projekt undersöker vi hur man kan attackera båda dessa problem i imperativa programspråk genom deras exekveringsmiljö. Specifikt kommer vi att samarbeta med en stor mjukvaruleverantör för att göra ett vanligt programspråk samtidghetssäkert. Vårt angrepssätt är att lägga till begrepp som ägarskap till språkets exekveringsmiljö. Korrekt hantering av ägarskap kommer att säkerställas främst genom körtidskontroller vilket get bakåtkompatibilitet med befintlig fungerande kod. Effektiv kontroll möjliggörs genom att bygga på konstruktioner för samtidig skräpsamling och kommer att designas tillsammans med samtidighetsmodellen (eng. concurrency model). I slutet av projektet kommer en hel klass av problem och defekter att vara omöjliga i program som körs ovanpå denna exekveringsmiljö. Den framgångsrika kandidaten förväntas bedriva forsknings- och implementeringsarbete inom detta område samt ta en aktiv roll i att rådgiva doktorander.

Arbetsuppgifter 
Delta i forskning inom programspråk med stark koppling till hårdvara. Design och implementation av samtidighetsmodeller i en exekveringsmiljö skriven i C++. Handledning av masterstudenter inom ramarna för projektet, och angränsande projekt. Fysiska och digitala möten med ingenjörer och utvecklare för programspråket.

Kvalifikationskrav
Masterexamen i datavetenskap eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen i datavetenskap. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Dokumenterad erfarenhet av “behaviour-oriented concurrency”.

Den sökande måste bevisa hög självmotivation i ansökan. Den sökande måste kunna arbeta bra i grupp, vara bra på att ge och ta emot konstruktiv kritik, och ha en stark förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna. Vi kommer också att ta hänsyn till hur du passar in i projektet och den omgivande forskningsmiljön.

Utmärkt muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi letar efter en kandidat med expertis inom programspråk, idealiskt inom concurrency-safety. Erfarenhet av programspråksdesign och -implementation är en stor fördel, men inte ett krav eftersom vi har expertis inom projektet som kan hjälpa kandidaten att lära sig det som behövs. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan
Ansökan skall innehålla en redogörelse (högst 2 sidor) om kandidatens motivation för att söka tjänsten, inklusive forskningsintressen och hur de kommer att stödja detta projekt, en beskrivning av doktorsavhandling, och bevis på självmotivation och konstruktivt arbete i ett team. Ansökan skall också innehålla ett CV, examina och betyg (översatta till engelska eller svenska), en kopia av masteruppsats eller doktorsavhandling, publikationer (och specifika beskrivningar av kandidatens egna bidrag), andra relevanta dokument och tidigaste möjliga startdatum. Minst ett rekommendationsbrev och kontaktinformation för referenser ska tillhandahållas direkt av referenserna till professor Wrigstad. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Tobias Wrigstad, tel 018-471 1072, tobias.wrigstad@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2024, UFV-PA 2024/2062.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2062
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-03
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb