Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Doktorand i neurovetenskap

Vill du arbeta med forskning kring emotioner och kognitiva processer, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

På institutionen finns forskargrupp Psykiatri som undersöker psykiatrins stora sjukdomsgrupper från en arv-miljö-interaktionsmodell där psykisk sjukdom uppkommer ur ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala sårbarhetsfaktorer.

Inom Psykiatrin finns gruppen ”Experimental Cognitive and Affective Neuroscience Lab” (ECAN) som leds av docent Malin Gingnell och docent Andreas Frick. Gruppen studerar emotioner och kognitiva processer ur ett neurobiologiskt perspektiv. I arbetet utnyttjas experimentell psykologi i labbet, via internet och i kombination med olika hjärnavbildningstekniker (PET, MR, EEG, fNIRS) för att utforska känslor, kognitiva processer och dessas underliggande neurobiologi hos både friska personer och vid tillstånd som ångest och depression.

Placebo-effekten, eller den positiva effekt som ibland kan bli resultatet av en behandling som egentligen ”ska” vara overksam, har varit känd inom medicinen i många hundra år. Den kan vara olika effektiv i olika situationer, men ibland kan så mycket som 20-40% av en behandlingseffekt utgöras av placebo. För att studera hur placeboeffekten uppkommer använder detta projekt sig av både PET, fMRI och beteendestudier för att kartlägga hjärnaktivitet och dopaminerg signalering.

Arbetsuppgifter

I arbetet ingår laborativt arbete med försökspersoner, både i samband med psykofysiologiska undersökningar, PET, fMRI och TMS. Arbetet innebär en nära kontakt med deltagare inklusive rekrytering och schemaläggning. Vidare ingår sammanställande och analys av data i flera olika modaliteter. Utöver detta sedvanliga doktoranduppgifter inklusive kurser mm.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • - Psykologexamen, läkarexamen eller masterexamen i psykologi, medicin, biomedicin eller liknande områden, eller
  • - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Meriterande är forskningserfarenhet av PET och/eller fMRI, erfarenhet av att arbeta med psykofysiologiska mätmetoder, en stark beräknings- eller statistikbakgrund, och erfarenhet av praktiskt forskningsarbete med människor. Särskilt meriterande är också en bakgrund som klinisk behandlare inom medicin/psykologi. Projektet kan formas efter kandidatens specifika bakgrund och erfarenhet. Personlig lämplighet med förmåga till självständigt arbete, initiativtagande, flexibel och uthållig, samt förmåga att arbeta i grupp är av vikt. Arbetet kräver mycket goda färdigheter i svenska. Goda kunskaper i engelska är viktiga.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 20240901 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: (Malin Gingnell, malin.gingnell@uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 27 juni 2024, UFV-PA 2024/1648.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-09-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1648
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-06-27

Tillbaka till lediga jobb