Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida

Forskningsområdet för postdoktorprojektet är utveckling av nya metoder för produktion av hållbara flygbränslen (sustainable aviation fuels, SAFs), där vi fokuserar på en kombinerad fotobiologisk-fotokemisk metod till monoterpenoider som vi rapporterat i Green Chem., 2022, 24, 9602-9619. Det första steget i vår metod är produktion av isopren med hjälp av fotosyntetiska cyanobakterier direkt från CO2 som kolkälla och solljus som energikälla, och det andra steget är en fotokemisk dimerisering av isopren till monoterpenoider, som efter hydrogenering är lämpliga som SAFs. Postdoktorn ska delta i (i) utveckling av fotokatalytiska system, (ii) omsätta sin kunskap om dessa system vid utveckling av en fotokemisk pilotreaktor, och (iii) ta fram optimala metoder för överföring av isopren från den fotobiologiska till den fotokemiska reaktorn. Projektet kommer att utföras inom ALFAFUELS konsortiet som finansieras av Europeiska kommissionen. Inom konsortiet samarbetar vi med forskargrupper vid andra europeiska universitet såväl som med forskningsinstitut och industripartners.

Arbetsuppgifter 
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för en postdoktor är att bedriva forskning. De kan också inkludera undervisning, upp till 20 % av arbetstiden. 

Arbetsuppgifterna för den postdoktorala forskaren är att:

  • Bedriva forskning om olika fotokatalytiska system för isoprendimerisering, och att identifiera optimal katalysator för den större skalan.
  • Delta i utvecklingen av den fotokemiska pilotreaktorn som utförs vid RISE Processum AB i Örnsköldsvik.
  • Delta i utvecklingsarbetet av lämplig process för överföring av isopren från den fotobiologiska till den fotokemiska reaktorn som görs vid RISE Processum AB.
  • Delta i aktiviteter inom ALFAFUELS konsortiet och aktivt delta i kunskapsöverföring till andra partners.

Kvalifikationskrav

Doktorsexamen i kemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av forskning inom organisk fotokemi på avancerad nivå erfordras.

Bedömningen av ansökningar baseras i första hand på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning utifrån vetenskaplig skicklighet. Större vikt läggs vid kvaliteten på varje enskilt vetenskapligt arbete än mängden publikationer.

Hänsyn tas också till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av oorganisk materialsyntes och/eller uppskalning av organisk kemiska processer till pilotskala (multiliter) är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde den 1 juli eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Institutionen för kemi – Ångström. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Ottosson (henrik.ottosson@kemi.uu.se) eller Haining Tian (haining.tian@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2024, UFV-PA 2024/1974

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20240701
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1974
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-31
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb