Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Doktorand i energimaterialens fysik, tidsupplöst röntgenspektroskopi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för röntgenfysik är världsledande i användningen av avancerade spektroskopiska analysmetoder. Detta har gett oss en position i forskningens framkant i studier på atomär nivå av atomer, molekyler och kondenserad materia. På denna avdelning finns forskningsprogrammet energimaterialens fysik med speciellt fokus på att utveckla material och dess ytor och gränsskikt för olika energitillämpningar, vilket är av intresse för ett hållbart samhälle.

Om projektet
Doktoranden kommer att jobba i Ute Cappel’s forskningsgrupp, som fokuserar på karakterisering av material för solceller och på att uppnå en förståelse av hur olika typer av solceller fungerar. Detta kan vi upptäcka genom kombinationen av röntgenspektroskopi (till exempel fotoelektronspektroskopi) och tidsupplösta mätningar. Metoderna kan leda till nya insikter gällande detaljerna av foton-till-elektronkonversionprocesser och stabiliteten av solcellsmaterial.

I detta projekt kommer kandidaten att aktivt jobbar med metodutveckling för att tillämpa tidsupplöst fotoelektronspektroskopi på material som är relevanta för solceller. Metoderna ger information om elektronstrukturen och dynamiken av laddningstransport i solceller. Experimentellt arbete kommer att genomföras i ett laserlaboratorium och på stråltider på synkrotonanläggningar. Kandidaten kommer att ingå i en forskarmiljö som delar samma allmänna mål att förstå funktionen i sådana nya och utmanande energimaterial och även utveckla deras prestanda.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE).WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter 
Den framgångsrika kandidaten för denna doktorandtjänst kommer att ha möjlighet att utveckla tidsupplöst fotoelektronspektroskopi vidare och tillämpa den på material av relevans för hybridsolceller (perovskit, kvantpunkt, etc).

Specifika arbetsuppgifter inkluderar:

 • att utveckla och använda (tidsupplöst) fotoelektronspektroskopi på synkrotroner (till exempel Max IV i Lund och Bessy II i Berlin) och i ett laserlaboratorium
 • att utföra dataanalys på erhållna resultat med hjälp av programmeringsspråk som Matlab och Python.
 • att använda experimenten för att få insikt i egenskaper hos solcellsmaterial och i processer i solceller
 • att skriva vetenskapliga rapporter och artiklar och leda vissa av de experimentella aktiviteterna 

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 •  avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, teknisk fysik, materialvetenskap, eller närliggande discipliner, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Goda kommunikationsfärdigheter på både muntligt och skriftligt engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Hänsyn tas också till

 • god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt den sökandes erfarenhet och potential för de framtida arbetsuppgifterna.
 • Erfarenhet med forskning på synkrotroner och/eller erfarenhet med laserspektroskopi och erfarenhet med programmering i Matlab eller Python bedöms som meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Om ansökan
Du ansöker via Uppsala universitets rekryteringssystem.

Ansökan ska innehålla följande:

 • CV med relevanta erfarenheter och kunskaper.
 • Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du söker tjänsten, om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier. (Max 2 sidor)
 • Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ute Cappel, ute.cappel@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2024, UFV-PA 2024/688

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/688
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-06
Sista ansökningsdag 2024-04-15

Tillbaka till lediga jobb