Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Doktorand i historisk geologi och paleobiologi - Jämförande struktur och evolution av ecdysozoans huvud
Vill du studera den detaljerade cellulära morfologin av anteriora delen av priapulidmasken Priapulus caudatus, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.

Projektet
Denna doktorandposition är inbäddad i Marie Sklodowska-Curie-doktorsnätverket (DN) "ZooCELL". ZooCELL-nätverket samlar 7 förmånstagare och 7 associerade partners, belägna i 6 olika länder (Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Sverige och Storbritannien) samt en intergovernmental organisation (EMBL-ZooCELL-koordinator). 12 doktorander kommer att njuta av en mångdisciplinär och internationell miljö med gott om utbildningsmöjligheter och utbyte med alla laboratorier som är involverade i nätverket.

Projektet vill utveckla enskilda-cell och vävnads-genomiska och transkriptomiska tekniker och tillämpa på dessa forskningsorganismer. Dessutom kan standardmetoder såsom in-situ hybridisering för detektering av genuttryck och RNAi för nedreglering av genfunktion tillämpas för att ytterligare undersöka funktionen hos utvecklingsnyckelfaktorgener identifierade genom enkelcell-/vävnadstranskriptomanalys.

För ytterligare information om "ZooCELL", se: https://cordis.europa.eu/project/id/101119891

Arbetsuppgifter
Priapulida-maskarna är en särskilt intressant grupp eftersom de är stora och mycket dåligt studerade; dessutom liknar de starkt maskar som finns i det kambriska fossilrekordet. För att klarlägga ursprunget till avancerade ecdysozoans anteriora system kommer detta doktorandprojekt därför att studera den detaljerade cellulära morfologin av anteriora delen av priapulidmasken Priapulus caudatus med hjälp av elektronmikroskopi (arraytomografi SEM, TEM, DESEM). De kommer också att generera ett enskellinjärt transkriptomiskt dataset för Priapulus. Data om dess cellulära morfologi som så erhålls kommer sedan att jämföras med EM-data om andra ecdysozoans, särskilt masken C. elegans och onychophoran Euperipatoides. Speciellt kommer strukturen hos nervsystemet och eventuella sensoriska strukturer, i stort sett okända hittills, att karakteriseras och jämföras i ett fylogenetiskt sammanhang. Detta projekt kommer att placeras inom en evolutionär ram informerad av det utmärkta fossilregistret över ecdysozoans evolution under kambrium.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom organismbiologi, paleobiologi närliggande område, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Observera att denna doktorandposition, på grund av projektets ekonomiska ram/karaktär, endast är öppen för sökande som har tillbringat minst 24 månader av de senaste tre åren utanför Sverige (rörlighet krävs av DN). Sökanden bör kunna bevisa detta krav på ett lämpligt sätt.

Sökanden måste ha ett starkt intresse för (djur)evolution. Erfarenhet av självständigt laboratoriearbete, goda kommunikationsfärdigheter (inklusive goda engelskkunskaper, talat/skrivet) och förmågan att arbeta i ett team är väsentliga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Praktisk erfarenhet av mikroskopi och/eller bildanalys kommer att vara en fördel.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, samt Marie Sklodowska Curie. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Graham Budd, email: graham.budd@pal.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2024, UFV-PA 2024/418

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/418
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-05
Sista ansökningsdag 2024-03-18

Tillbaka till lediga jobb