Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Fyra postdoktortjänster inom Excellenscentrat Livets Kemiska Mekanismer vid Uppsala universitet

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt centrum i Uppsala, vilket underlättar samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab och ger tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Du hittar mer information om oss här.

"Livets kemiska mekanismer" är ett nytt Excellenscenter, som är finansierat av Vetenskapsrådet. Det främjar tvärvetenskapligt samarbete inom undervisning, forskning och samverkan med sin bas vid institutionen av Kemi – BMC och Medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet. Centret leds av fyra forskningsledare; Lanekoff, Erdélyi, Petzold och Westenhoff, och förväntas expandera till ett stort konsortium med gästforskare, tvärvetenskapliga interaktioner mellan forskare, sommar/vinterskolor, seminarieserier, undervisningsaktiviteter med mera. Det övergripande målet för excellenscentrat är att ge en fördjupad bild av de kemiska mekanismer som är viktiga för att upprätthålla liv genom att främja interaktion mellan gemensamt definierade discipliner.

Fyra tjänster är tillgängliga och varje postdoktor förväntas arbeta med forskningsprojekt i en av grupperna, samt att samarbeta interdisciplinärt inom centret. Framgångsrika kandidater har en relevant bakgrund inom livets kemi, vilket inkluderar bioinformatik, masspektrometri (MS), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR), kryoelektronmikroskopi (EM) av biologiskt material, proteinkristallografi, biokemi, analytisk kemi eller organisk kemi; alla applicerade på antingen små molekyler, såsom lipider, peptider, syntetiska föreningar och metaboliter, eller på stora molekyler, såsom proteiner och RNA. Förutom att arbeta i en mycket tvärvetenskaplig miljö och inom forskargrupperna Lanekoff, Erdelyi, Petzold och Westenhoff, kommer kandidaterna ha möjlighet att påverka valet av forskningsprojekt. De utvalda projekten kommer att vara inom det centrala temat "livets kemiska mekanismer" och kan sträcka sig från att belysa det cirkadiska klockmaskineriet till ribosomreglering och att dechiffrera molekylära samspel i cellulära membran.

Arbetsuppgifter
De framgångsrika kandidaterna kommer utföra forskning av hög kvalitet. De kommer också utveckla centret genom att vara en central länk mellan grupperna och vara delaktiga i aktiviteter, såsom kick-off och seminarieserier. Kandidaterna kommer att använda avancerade metoder och instrumentering och arbeta tillsammans för att integrera olika data och arbetsflöden med målet att identifiera livets kemiska mekanismer. Som postdoktorala forskare kommer de att samarbeta med doktorander, studenter och forskare i grupperna och centret i en tvärvetenskaplig miljö, samt att skriva publikationer och anslagsansökningar. De kommer också att delta i samverkan. 

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i naturvetenskap eller teknikvetenskap eller en utländsk examen som bedöms motsvara sådan doktorsexamen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att utvecklas inom projektet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av MS, NMR eller kryo-EM samt beräkningsmetoder eller bioinformatik är meriterande, särskilt med data baserad på MS, NMR eller kryo-EM analyser. Erfarenhet av cellulär metabolism, cellhantering, biokemisk provberedning (metaboliter, lipider, proteiner, RNA), organisk syntes, datahantering, statistik, programmering, pathway-analys och vetenskapligt skrivande kommer att ses som starka meriter; beroende på vilken projektinriktning som väljs. Poäng från IELTS eller TOEFL är önskvärda men inte obligatoriska vid ansökningstillfället.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: : Professor Ingela Lanekoff, ingela.lanekoff@kemi.uu.se, +46 18 471 36 73

Välkommen med din ansökan senast den 18 december 2023, UFV-PA 2023/4386.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4386
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-21
Sista ansökningsdag 2023-12-18

Tillbaka till lediga jobb