Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida

Projektet innefattar studier av proteiner, främst enzymer, i syfte att kartlägga fundamentala struktur-funktionssamband. I forskningen ingår även riktad evolution av enzymer för att därigenom kunna isolera nya enzymer med skräddarsydda egenskaper, vilka kan studeras som modeller för struktur-funktionssamband, och även vara kandidater som nya enzymbaserade biokatalysatorer med tillämpningar inom främst asymmetrisk syntes. Doktorandprojektet kommer att integreras i pågående verksamhet. Mer information om forskargruppens pågående projekt kan du läsa om här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

  • Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här.
  • Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i biokemi har den som avlagt godkända prov på kurser i biokemi eller på kurser inom för biokemi relevanta områden omfattande minst 120 högskolepoäng eller motsvarande. Dessa kurser skall innefatta minst 90 högskolepoäng i kemi, varav minst 45 högskolepoäng i biokemi och där minst 15 högskolepoäng skall utgöras av examensarbete i biokemi. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här
  • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Dokumenterade färdigheter i molekylärbiologiska metoder såsom DNA-kloning, heterolog proteinproduktion, proteinrening. Erfarenhet av enzymologiska studier är ytterligare meriterande.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Widersten, tele: 073 695 1863; e-post: mikael.widersten@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 juli 2023, UFV-PA 2023/2473.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2473
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-13
Sista ansökningsdag 2023-07-14

Tillbaka till lediga jobb