Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

NOTERA att denna annons inte avser den statsvenskapliga institutionens årliga utlysning av doktorandtjänster. Den årliga utlysningen (som också omfattar fakultetsfinansierade doktorandtjänster utan koppling till specifika forskningsprojekt) kommer att annonseras i december 2022.

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Tjänsten är kopplad till forskningskonsortiet European Social Science Genetics Network (ESSGN) och forskningsprojektet The genetics of life course outcomes: Leveraging new methods to advance social-science genomics. ESSGN utgörs av en grupp forskare inom demografi, ekonomi, epidemiologi, genetik, statsvetenskap, psykologi, sociologi och statistik som alla har ett gemensamt intresse för det tvärvetenskapliga fältet samhällsvetenskaplig genetik. Ett huvudsyfte inom detta forskningsfält är att införliva genetisk information för att förbättra våra svar på traditionella samhällsvetenskapliga frågor, t.ex. om ojämlikhetens ursprung, diskussionen om ”arv kontra miljö” och i vilken utsträckning samspelet mellan miljöer och gener har betydelse för hur livschanser formas och utvecklas.  Projektområdet beskrivs närmare här och här 

Avhandlingsprojektet kommer att planeras i samarbete med handledare som ett självständigt statsvetenskapligt projekt inom ramen för det övergripande forskningskonsortiet. En viktig del av denna tjänst är deltagande i gemensamma aktiviteter som organiseras av ESSGN-konsortiet, till exempel formella metodkurser som är nödvändiga för att bedriva forskning inom detta tvärvetenskapliga område.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet 

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå (motsvarande MA-examen eller högre), uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

Det finns också två särskilda behörighetskrav för denna tjänst. För det första krävs för antagning till forskarutbildningen i statsvetenskap att den sökande har tillfredsställande resultat i kurser motsvarande 90 högskolepoäng i statsvetenskap eller på annat sätt likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands. För det andra, eftersom tjänsten finansieras av EU-medel så gäller EUs mobilitetsregler. Det innebär att den sökande inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (studier, arbete etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de 36 månaderna närmast före rekryteringsdatumet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast 1 augusti 2023. Om behörighet saknas vid ansökningstillfället är eventuellt besked om antagning preliminärt tills behörighet styrks. Inga meriter utöver grundläggande och särskild behörighet kan kompletteras. Beslut om antagning fattas på basis av den dokumentation som biläggs ansökan och skickas in före deadline.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. Sökande som inte har gått ett MA-program på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, t.ex. genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

Ett ytterligare krav för denna tjänst är att det sökande har en stark bakgrund inom kvantitativa metoder.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande: 

  • Curriculum Vitae. Personligt brev. Ett kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
  • Forskningstext. En forskningstext, helst en masteruppsats, författad av den sökande. Texten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den kompletteras med ett medförfattarintyg samt med en ensamförfattad andra text. 
  • Akademiska meriter. Intyg som styrker dina kvalifikationer och din utbildning.
  • Referenspersoner. Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner (namn, e-postadresser och telefonnummer). Inget rekommendationsbrev ska inkluderas.

Ansökan kan behöva innehålla följande: 

  • Sekundär forskningstext. En sekundär forskningstext författad av den sökande. Det är obligatoriskt att komplettera ansökan med en sekundär forskningstext när den sökandes primära forskningstext är samförfattad. I andra fall är en sekundär forskningstext frivillig. Den sekundära forskningstexten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den åtföljas av ett medförfattarintyg.
  • Medförfattarintyg. Ett medförfattarintyg som beskriver den sökandes och samtliga medförfattares självständiga bidrag till texten. Intyget ska vara signerat av medförfattaren (medförfattarna).
  • Intyg på kunskaper i engelska. Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Mer detaljerad information om ansökan finns via länken:  https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regel och riktlinjer.

Om anställningen 

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september, 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Vid Uppsala Universitet följer lönenivån för doktorander en centralt avtalad lönetrappa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Sven Oskarsson, e-post: sven.oskarsson@statsvet.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast klockan 23:59 den 9 januari 2023, UFV-PA 2022/4151.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4151
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-18
Sista ansökningsdag 2023-01-09

Tillbaka till lediga jobb