Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Ditt mål kommer att vara att avslöja strukturen hos fotoreceptorproteiner med hjälp av kryo-elektronmikroskopi eller tidsupplöst seriell kristallografi vid fria elektronlasrar. I synnerhet planerar vi att använda metoder som är baseras på artificiell intelligens (AI) för att lösa proteinstrukturen till finare detaljer; vi kan också komma att använda molekylärdynamik för att validera strukturella data. Detta projekt kommer att vara en blandning för att lösa ny strukturell information och att utveckla metoderna för att erhålla dessa strukturer.

Du förväntas vara delaktig i alla steg i projektet, d.v.s. att förbereda och utföra experiment samt att analysera och publicera data. Valet av delprojekt kommer att anpassas efter dina intressen och tidigare kunskaper och erfarenheter.

I projektuppgifterna ingår:

 • Utförande och analys av kryoelektronmikroskopi eller kristallografidata.
 • Förutsägelse av proteinstruktur med stöd av AI
 • Utveckling av AI-baserade metoder för dataanalys och/eller proteinprediktion.
 • Identifiering och publicering av resultaten
 • Vetenskapligt samarbete inom och utanför gruppen
 • Kommunikation av resultat

Hos oss kommer du att få kreativt utrymme för att utveckla projektet och tillräckliga resurser för att kunna producera avancerade resultat.  Du kommer också kunna dra nytta av att vara en del av ett dynamiskt team.

Anställningen är placerad i Westenhoffs forskargrupp. Teamet har som mål att förstå strukturell dynamik av proteiner och kemiska reaktioner. Forskningen ligger i gränssnittet mellan biologi, kemi och fysik och har resulterat i två ERC-utmärkelser. Gruppen publicerar kontinuerligt i ansedda tidskrifter. Hitta mer information på: http://www.westenhofflab.net/ och på Google Scholar.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

 • Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här
 • För att antas till forskarutbildning inom biokemi krävs 120 hp i biokemi eller på kurser inom för biokemi relevanta områden. Dessa kurser ska innefatta minst 90 hp i kemi, varav 45 hp i biokemi och där minst 15 hp utgörs av examensarbete i biokemi. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi letar efter en djärv person, som har en hög grad av motivation, är självständig och kan jobba effektivt i team. I första hand letar vi efter biokemist/biofysiker/kemist med intresse och erfarenhet av programmering och datorberäkningar. I andra hand letar vi efter en datorvetare med starkt intresse och dokumenterat erfarenhet inom kemi/biologi, till exempel genom kurser på universitets nivå eller forskningserfarenhet.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor, Sebastian Westenhoff, sebastian.westenhoff@kemi.uu.se, +46 766 18 39 36.

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2022, UFV-PA 2022/4007.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4007
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-08
Sista ansökningsdag 2022-12-13

Tillbaka till lediga jobb