Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca hundra personer, varav drygt hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander. Läs mer här: https://www.psyk.uu.se/

Aktuell tjänst är delvis förlagd på Psykologmottagningen vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Där erbjuds bedömning och behandling av psykisk ohälsa under handledning av kliniska handledare som en del av utbildningen på psykologprogrammet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet 

Arbetsuppgifter
Inom ramen för den aktuella tjänsten ingår ansvar för arbetet på Psykologmottagningen vid Institutionen för psykologi, till exempel att genomföra psykologiska bedömningar och hantera inkommande klientärenden, liksom att bistå i samordningen av momentet klientarbete under handledning på psykologprogrammet. Vidare ingår kursansvar och undervisning på kurser i klinisk psykologi som ges vid Institutionen för psykologi, med inriktning bedömning och behandling utifrån kognitiv beteendeterapi, beteendemedicin, hälsopsykologi och etik och juridik för psykologer. I den aktuella tjänsten förekommer regelbundna möten och samarbete med anställda på såväl Psykologmottagningen som institutionen i övrigt.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den sökande ska dessutom ha genomgått en för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom noggrannhet, lyhördhet, självständighet och god samarbetsförmåga.

 För den aktuella tjänsten krävs även:

 • Legitimation som psykolog
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning kognitiv beteendeterapi
 • Förmåga att undervisa på svenska

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten så väl som för den administrativa skickligheten.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.  För den aktuella anställningen är erfarenhet av undervisning med fokus på ämnen som rör bedömning och behandling utifrån kognitiv beteendeterapi särskilt meriterande. Särskild betydelse ska även tillmätas undervisningserfarenhet inom hälsopsykologi och beteendemedicin samt erfarenhet av undervisning inom etik och juridik för psykologer. Vidare ska förmågan att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet kognitiv beteendeterapi.

Vid bedömning av den administrativa skickligheten ska förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt bedömas.

För den aktuella anställningen är erfarenhet av administrativt arbete inom klinisk verksamhet av särskilt stor betydelse samt erfarenhet av att administrera journalsystem och elektroniska plattformar för inspelning av samtal.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Förmågan att planera, initiera, leda och utveckla utbildning har betydelse samt förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället (AO 22 §).

Uppsala universitets anställningsordning

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinje till AO

Ansökningsförfarande
Samtliga meriter bör vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska vara utformad på svenska och innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Styrkt legitimation som psykolog
 • Redovisning av pedagogiska och administrativa meriter
 • Redovisning av övriga meriter

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 januari 2023, alternativt enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental, alexander.rozental@psyk.uu.se, 073-693 79 48

Välkommen med din ansökan senast den 2022-12-27, UFV-PA 2022/4465.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4465
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-07
Sista ansökningsdag 2022-12-27

Tillbaka till lediga jobb