Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Swedesd – Sustainability Learning and Research Center, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Swedesd vid KBH är ett forskningscentrum för tvärvetenskapligt lärande om komplexa hållbarhetsutmaningar. Genom transdisciplinär och kollaborativ forskning bidrar Swedesd till ny kunskap inom transformativt lärande, lärande för hållbar utveckling och global hälsa. Förutom forskning, bedriver Swedesd också utbildning av studenter på grund och avancerad nivå, liksom utveckling av innovativa metoder och verktyg för samskapande av kunskap. Vi söker nu en universitetsadjunkt till vår utbildning, och anställningen passar dig som är drivande och initiativrik och som letar efter nya erfarenheter i en tvärvetenskaplig miljö.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att undervisa inom masterprogrammet i Implementation, Transformative Learning and Sustainability. I arbetsuppgifterna ingår också kursansvar, samt att arbeta med kursutveckling, kursplanering, handledning, examination och administration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i övrigt det som är av betydelse för arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörighet att anställas som universitetsadjunkt har, enligt högskoleförordningen, den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst 10 veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Det är meriterande om du har disputerat i ett för Swedesd relevant forskningsområde, samt erfarenhet av att driva internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi ser även att du har erfarenheter av att organisera och driva internationella utbildningar inom det vidare området hållbar utveckling och global hälsa. Den sökande ska ha mycket goda dokumenterade kunskaper om hållbar utveckling och så kallade ”wicked problems”. Erfarenhet från online-undervisning är meriterande. Du skall ha lätt att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid administrativ och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas.

Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålen anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Erfarenhet av och dokumenterad förmåga till aktivt arbete eller uppdrag inom andra områden relevanta för universitetets funktion, såsom arbete med arbetsmiljö-, etik-, jämlikhets-, jämställdhets-, miljö-, mångfalds- eller tillgänglighetsfrågor, exempelvis genom projekt och utredningar, ska tillmätas betydelse. Se även RB § 16.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem.

För ytterligare information se:
Universitetets anställningsordning  och Fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning 

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Programansvarig Neil Powell tel. 070-167 91 69, e-post Neil.Powell@swedesd@uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast 9 december 2022,  UFV-PA 2022/3941.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3941
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-12-09

Tillbaka till lediga jobb