Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neurobiologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett svenskt nationellt centrum för molekylär biovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret kombinerar teknisk expertis i frontlinjen med avancerad kunskap om translationell medicin och molekylär biovetenskap. SciLifeLab drivs av fyra svenska universitet (Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet) och samarbetar med flera andra universitet.

Niklas Dahls forskargrupp (http://www.igp.uu.se/research/genetics_genomics/niklas_dahl)
Gruppen är fokuserad på funktionell genomik och genetiska avvikelser associerade med sjukdomar. Under det senaste decenniet har forskargruppen identifierat ett antal nya gener/genvarianter, mekanismer och patofysiologi förknippade med sjukdom. En begränsande faktor i studierna av störningar i centrala nervsystemet (CNS) har varit modeller som återskapar utvecklingen och funktioner i människans hjärna. För detta ändamål har gruppen etablerat teknologi för inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Vi omprogrammerar somatiska celler från patienter med olika genetiska störningar som drabbar CNS. Vi genererar också iPSC linjer med genvarianter efter CRISPR/Cas9 editering. Målen är att identifiera nya sjukdomsmekanismer på cellulär och molekylär nivå samt att utveckla 3D-modeller för CNS (dvs organoider). Analys utförs på hela cellpopulationer såväl som på enstaka celler med användning av t.ex. funktionella analyser, immunfärgningar, transkriptom- och metylom- profilering. Modeller valideras med CRISPR/Cas9-modifieringar av iPSC. Projekten syftar till att avslöja nya mekanismer och biomarkörer associerade med CNS-störningar för förbättrad diagnostik som ett steg mot läkemedelsutveckling.

Arbetsuppgifter
Molekylär kloning, DNA-sekvensanalys, CRISPR/Cas9-redigering och urval av redigerade iPSC-kloner. Odla samt differentiera neurala iPSC-kulturer i 2D och 3D. Karakterisera dessa modeller med hjälp av bl.a. transkriptom- och metylom-profilering. I arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av delprojekt, sammanställning och analys av data, skrivande av manuskript för publicering. I arbetet ingår att delta i skrivandet av ansökningar samt viss handledning av doktorander och studenter.

Kvalifikationer
Doktorand inom området cell- eller molekylärbiologi, biomedicin, neurobiologi eller liknande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
Dokumenterad erfarenhet av molekylär kloning, genuttryck och proteinanalys. Erfarenhet av bildanalys samt storskalig molekylär och statistisk analys är meriterande. God interpersonell och kommunikationsförmåga krävs samt visad erfarenhet av att sammanställa och publicera vetenskapliga artiklar inom närliggande områden.

Meriterande
Lämplig bakgrund är en Ph.D. examen med en biologisk eller biomedicinsk vetenskap. 
Beprövad erfarenhet av cellodlingssystem och tillhörande funktionella, molekylära, statistiska och bioinformatiska analyser. Särskild vikt kommer att läggas vid akademisk kompetens, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Erfarenhet av analys av transkriptom-, proteom- och DNA-sekvensdata är önskvärt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina forskningsintressen och motivering till ansökan, CV, kopior av examensbevis och intyg, upp till 10 publikationer samt en lista med två referenspersoner och/eller referensbrev.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i två år, (med möjlighet till förlängning på ytterligare ett år enligt centralt kollektivavtal). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Niklas Dahl, niklas.dahl@igp.uu.se, 018-471 4859, 018-611 2799
Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2169.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2169
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-13
Sista ansökningsdag 2022-08-15

Tillbaka till lediga jobb