Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning.

Den utlysta forskartjänsten är knuten till forskningsprogrammet ”Unga kvinnors psykiska hälsa”: ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprogram med nära anknytning till Uppsala universitets centrum för kvinnors psykiska hälsa - WOMHER. Målsättningen för forskningsprogrammet är att öka kunskapen om varför unga kvinnor mellan 15 och 29 år rapporterar mer psykiska besvär än män i motsvarande ålder och jämfört med både män och kvinnor i andra åldrar. Vi vill också finna vägar för tidig prevention och behandling på både samhälls- och individnivå. Vi planerar för en nationell, prospektiv kohortstudie där unga kvinnor ska följas under hela sin livstid.

Nu söker institutionen för kvinnors och barns hälsa dig som vill arbeta med att planera och genomföra denna prospektiva kohortstudie med tvärvetenskaplig ansats. Du kommer ingå i en engagerad tvärvetenskaplig forskargrupp som tar sig an högaktuella forskningsfrågor om unga kvinnors psykiska hälsa på nya sätt. Ett exempel är att kunskap från kvalitativa studier om kvinnornas egen uppfattning av psykisk ohälsa kombineras med kunskap inhämtad via hjärnavbildning, proteomics och digital monitorering av levnadsvanor och sociala sammanhang.  

Mer information finner du här: www.kbh.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra en observationsstudie med syfte att studera genomförbarhet inför den kommande och mer omfattande kohortstudien. Din uppgift blir att leda detta arbete tillsammans med ett team av seniora och juniora medarbetare med olika vetenskaplig bakgrund. I arbetet ingår även att planera och inleda den större datainsamlingen. Du arbetar med begrepps- och metodutveckling, datainsamling, data-analys och syntes och rapportering av resultat. I arbetsuppgifterna ingår också att skriva forskningsansökningar samt eventuellt handledning av doktorand. Du deltar i den tvärvetenskapliga forskargruppens sammankomster och förväntas bidra till det interdisciplinära samarbetet och forskningsmiljöns utveckling. 

Kvalifikationskrav
Vi söker en person med doktorsexamen inom företrädesvis medicin, psykologi, vårdvetenskap, biologi eller bioinformatik. Då forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt kan även doktorsexamen från andra områden bedömas relevanta. Goda kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik, databearbetning och statistik är ett krav, samt skicklighet i hantering av digitala verktyg och system. Erfarenhet av projektledning, förmåga till självständigt arbete och initiativtagande är ett krav, liksom mycket god förmåga att arbeta i grupp med kollegor från olika discipliner. Arbetet kräver att du behärskar tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Meriterande
Meriterande för anställningen är dokumenterad erfarenhet av planering och genomförande av prospektiva observationsstudier på befolkningsnivå. Forskningserfarenhet inom området psykisk hälsa och/eller psykiatriska tillstånd är också meriterande, liksom erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. 

Den person vi söker är engagerad och noggrann och tar stort ansvar för att arbetsuppgifter blir korrekt utförda. Det är samtidigt viktigt att vara flexibel och att du inte har problem med att nya arbetsuppgifter och prioriteringar kan dyka upp med kort varsel. 

Det är viktigt att du är positiv, initiativrik och lösningsinriktad. För projektet finns inte färdiga rutiner, mallar och studieprotokoll, utan du förväntas bidra med förslag på tillvägagångssätt och anta de utmaningar som dyker upp på vägen, antingen på egen hand eller med hjälp av kollegor. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla och genomföra det planerade projektet. 

Ansökningsförfarande
Din ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla ett brev som beskriver varför du är intresserad av anställningen, CV, referenser samt andra relevanta uppgifter om forskningsmeriter exempelvis tidigare forskningsprojekt, publikationslista, erhållna anslag, handledning, erfarenhet av projektledning, pedagogisk skicklighet samt annan skicklighet inom administration och ledning. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad 24 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Pernilla Åsenlöf, e-post: pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 juni 2022, UFV-PA 2022/1541.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/1543
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-04-28
Sista ansökningsdag 2022-06-02

Tillbaka till lediga jobb