Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket, Almedalsbiblioteket

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet. Vår uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt att stödja forskning och utbildning. Vi är ca 170 anställda och omsätter ca 270 mnkr.

Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek i Visby och drivs gemensamt av Uppsala universitet och Region Gotland. De ingående huvudmännens respektive uppdrag styr verksamheten. Ett gemensamt fokus för hela biblioteket är Den lärande människan. Almedalsbiblioteket är öppet för alla och ska uppfattas som ett bibliotek med två huvudmän.

Almedalsbiblioteket samverkar med andra för att stärka möjligheter till livslångt lärande, breddad rekrytering till högre studier och för att bidra till Regionens och universitetets hållbarhetsarbete.

Almedalsbiblioteket är ett av universitetsbibliotekets elva campusbibliotek som alla har i uppdrag att vara en universitetsgemensam resurs som ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och är en del av universitetets infrastruktur.

Vi söker nu en enhetschef som ska ansvara för universitetsbibliotekets verksamhet på Almedalsbiblioteket och i samverkan med Region Gotland för att hela biblioteket fungerar och utvecklas.

Region Gotland söker samtidigt en enhetschef för folkbiblioteksverksamheten. Ett förtroendefullt och välfungerande samarbete mellan de två enhetscheferna är en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att samordna och utveckla verksamheten på Almedalsbiblioteket och att ansvara för att biblioteket ger ett gott och relevant stöd till i första hand studenter och forskare vid Campus Gotland.

Du bevakar, följer upp och säkerställer universitetsbibliotekets behov och utveckling på Almedalsbiblioteket. Du har ett övergripande och aktivt ansvar för kommunikation, kontakter och samarbeten med Campus Gotland/universitetet och med det gotländska samhället

Du samarbetar nära med ansvariga för folkbiblioteksverksamheten på Almedalsbiblioteket för att få den dagliga verksamheten att fungera och för att utveckla gemensamt fokus på livslångt lärande och breddad rekrytering.

Majoriteten av universitetsbibliotekets medarbetare på Almedalsbiblioteket är organisatoriskt placerade inom universitetsbibliotekets avdelningar med chefer och kollegor i Uppsala. Du leder och samordnar den dagliga verksamheten på plats, ansvarar för arbetsmiljöarbetet på Almedalsbiblioteket och för att utveckla hela universitetsbiblioteket tillsammans med övriga chefer inom Uppsala universitetsbibliotek.

Du kommer att vara närmsta chef för den eller de medarbetare inom universitetsbibliotekets del på Almedalsbiblioteket, som inte har organisatorisk placering i en avdelning i Uppsala.

Du deltar aktivt i utvecklingen av hela universitetsbiblioteket tillsammans med bibliotekets ledningsgrupp – där övriga chefer är placerade i Uppsala - och du skapar förutsättningar för medarbetarna på Almedalsbiblioteket att på samma sätt delta i sammanhang som är relevanta för deras uppdrag.

Du rapporterar till den biträdande överbibliotekarien.

Kvalifikationskrav

  • Akademisk examen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
  • Erfarenhet av att leda verksamhet och/eller projekt med dokumenterat goda resultat
  • God problemlösningsförmåga och kapacitet att hantera ett komplext uppdrag.
  • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande:

  • Erfarenhet av arbete inom biblioteks- och/eller universitets- och högskolesektorn.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är självgående och strukturerad och tycker om att ställas inför nya utmaningar och att hitta vägar framåt. Du har lätt att samarbeta och att utveckla förtroendefulla kontakter. Du arbetar gärna tillsammans med andra och förstår när du inte kan klara uppgiften ensam. Du åstadkommer resultat.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kraven i annonsen. Examensbevis ska bifogas. Andra betyg och intyg som styrker din ansökan kan bifogas.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Visby. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande överbibliotekarie Johanna Hansson, tel: 018-471 1272, e-post: johanna.hansson@ub.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2022, UFV-PA 2022/669.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV PA 2022/669
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Fia Wolters, ST, 018-4714088
  • Nadja Duffner-Ylvestedt, Saco, 018-4715845
Publicerat 2022-03-07
Sista ansökningsdag 2022-05-31

Tillbaka till lediga jobb