Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har ca 30 aktiva doktorander.

Den aktuella positionen är kopplad till Avdelningen för utvecklingspsykologi och forskargruppen Uppsala Barn och Babylab, med docent Linda Forssman som huvudhandledare. Läs gärna mer om institutionen för psykologi och våra avdelningar på vår hemsida.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer huvudsakligen att jobba inom ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga möjliga mekanismer som bidrar till barns språkliga och kognitiva utveckling från spädbarnsålder till skolålder. Vi undersöker detta genom interventionsstudier riktade till föräldrar och barn, genom observationsstudier i förskolemiljö och genom analyser av registerdata. Doktoranden kommer att hjälpa till med rekrytering av deltagare, samla in data, främst med strukturerade observationer, och bistå med analyser av data från större databaser.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier som finansieras av en doktorandanställning varav 60 högskolepoäng omfattas av kurser inom psykologi. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För denna specifika position bör den sökande ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Det är av största vikt att sökande är van vid självständigt arbete och arbete i grupp, har god organisatorisk förmåga och är målinriktad.

För information om villkoren för behörighet, se: https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter av arbete med barn och deras föräldrar i forskningsprojekt inom psykologi eller närliggande område.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

  • Ansökan om antagning
  • Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
  • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
  • Kontaktuppgifter till akademiska referenser är önskvärt

För mer information se: https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan/

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning. Mer information om antagningsproceduren.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Linda Forssman, linda.forssman@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 december 2021. UFV-PA 2021/4562.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Mars 2022, eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2021/4562
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-11-25
Sista ansökningsdag 2021-12-16

Tillbaka till lediga jobb