Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer. Inom ämnet ryska bedrivs forskning inom historisk lingvistik och filologi, språkvetenskap och litteratur- och kulturvetenskap. Höstterminen 2019 startade ett nytt masterprogram inom ämnet ryska med inriktning mot internationella relationer. Nu söker vi en vikarie på två år för undervisning i ämnet ryska, särskilt inom Masterprogrammet i ryska språket i internationella relationer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du här.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Undervisningen omfattar bland annat kulturhistoriska, litteratur- och språkvetenskapliga samt språkfärdighetsinriktade moment inom ramen för masterprogram och fristående kurser.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön.

I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på möten förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ämnet ryska eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. 

Förmåga att undervisa på ryska, engelska och svenska krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, engagemang, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet rysk litteratur- och kulturvetenskap, särskilt den sovjetiska och post-sovjetiska perioden, samt vid förmåga och erfarenhet att undervisa i språkfärdighetskurser. Bred kompetens inom ämnesområdet är också av vikt för tjänsten.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

 • CV
 • Personligt brev
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa- och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationer som åberopas (max 10 st)
 • Forskningsplan

OBS! ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UVF-PA 2021/878.

För ytterligare information läs Anställningsordning för Uppsala universitet och även Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 15 juni efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning dock längst 2 år.

Anställningens omfattning: 50 %.

Upplysningar om anställningen: lämnas av biträdande prefekt Christina Kullberg tel 018-471 1440, e-post christina.kullberg@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2021, UVF-PA 2021/878.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 15 juni efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/878
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-03-25
Sista ansökningsdag 2021-04-30

Tillbaka till lediga jobb