Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Projektbeskrivning: Kemiskt modifierade oligonukleotider kommer att utformas för att förbättra de läkemedelsliknande egenskaperna hos läkemedelskandidater baserade på RNA-interferens (RNAi) genom att förbättra enzymatisk stabilitet i blodplasma och effektivitet att dämpa genuttryck. De modifierade oligonukleotiderna kommer att inkapslas i nanobärare eller att konjugeras till målsökande ligander. Funktionaliteten hos de konstruerade läkemedlen och formuleringarna kommer att utvärderas i lämpliga cellodlingsexperiment. Doktoranden kommer att involveras i ett europeiskt samarbete, genomföra tvärvetenskaplig forskning som involverar organisk kemi och cell- och molekylärbiologi, bioteknik och 3D-cellkultur. Anställningen omfattar forskning, utbildning och internationella utbytesprogram.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I detta projekt kommer kandidaten att utföra syntes av modifierade nukleinsyrabyggstenar, montera oligonukleotider och utföra in vitro-experiment.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

 • Master examen eller motsvarande inom syntetisk organisk kemi, bioorganisk kemi eller liknande områden.
 • Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.
 • En stark bakgrund när det gäller att utföra syntes av små molekyler.
 • Erfarenhet av reningsmetoder som flashkromatografi och tunnskiktskromatografi krävs.
 • Erfarenhet av standardkaraktäriseringsmetoder som NMR, IR och UV-spektroskopi krävs.

Betydande hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Andra kriterier för detta specifika projekt är följande:

 • Sökanden måste när rekryteringen görs vara under de första fyra åren (motsvarande heltid forskningserfarenhet) i sin forskningskarriär och inte ha beviljats doktorsexamen.
 • Den sökande får inte ha varit bosatt eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i rekryterande institutions land i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen. Obligatorisk nationell tjänst, korta vistelser som semester och tid som spenderas som en del av en process för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen räknas inte som en del av detta.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Erfarenhet av nukleinsyrakemi, kolhydratkemi och nanopartikelformuleringar kommer att vara fördelaktig.
 • Erfarenhet av cellkultur och in vitro-transfektion är fördelaktig.
 • Kandidater med publikationer i peer-reviewed tidskrifter med en stark rekommendation från sin mentor kommer att prioriteras.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap. §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Oommen Varghese + 0184713832 + oommen.varghese@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 December 2020, UFV-PA 2020/4154.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/4154
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-11-11
Sista ansökningsdag 2020-12-16

Tillbaka till lediga jobb