Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för Elektroteknik har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen är en internationell miljö med cirka 130 medarbetare vid Ångströmlaboratoriet.

De två doktorandtjänsterna kommer att vara placerade vid avdelningen för Signaler och system. Hos oss bedrivs det ledande forskning inom olika områden, såsom till exempel signalbehandling, reglerteknik, cybersäkerhet för styrsystem, trådlös kommunikation, energiskördande sensornätverk, och pedagogik och teknikdidaktik.  

De rekryterade doktoranderna kommer att ingå i forskargruppen som fokuserar på cybersäkerhet för olika styrsystem. Vår grupp utvecklar ny teori och metodik som stöder analys och design av säkra och motståndskraftigt styrsystem i säkerhetskritiska applikationer, såsom till exempel vattenhantering, elkraftsystem och medicinska behandlingsystem. Mer information om vår forskargrupp och pågående projekt finns på vår webbplats

Forskningsprojekt: Forskningsprojekten för de annonserade positionerna kommer att ligga inom områdena reglerteknik, cybersäkerhet och förstärkningslärande. Applikationsområdet kommer att fokuseras på digitala styrsystem som drivs via kommunikationsnät som kan bli utsatta för cyberattacker. Som medlem i ett tvärvetenskapligt team kommer du att bidra till att tillhandahålla lösningar för att förbättra styrsystemets säkerhet och motståndskraft.

De annonserade tjänsterna kommer att ha fokus på att utveckla nya analys- och designmetoder som tillsammans beaktar påverkan och upptäckbarhet av attacker under osäkerhet, med inspiration från modellbaserade tillvägagångssätt relaterade till optimal feldetektering och optimal robust reglering, och från datadrivna lösningar som till exempel förstärkningslärande. De utvecklade metoderna ska stödja utformningen av anomalidetekterings- och regleralgoritmer för förbättrad säkerhet och motståndskraft, som kommer att valideras genom experiment på testbäddar och med numeriska simuleringar.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. En doktorandanställning ges upp till fem år.

Kvalifikationskrav:

 • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom elektroteknik, teknisk fysik, eller motsvarande med baskunskaper i reglerteknik.

 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller i huvudsak motsvarande kunskaper.

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 • Sökande måste inneha, eller snart erhålla, en masterexamen eller en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, elektroteknik, datateknik eller motsvarande.

Meriterande: En specialisering inom reglerteknik eller tillämpad matematik eller maskininlärning är en merit. Kunskaper i cybersäkerhet, feldetektering, robust reglering, eller förstärkningslärande är önskvärt men inte ett måste.

Andra viktiga personliga egenskaper är öppenhet för tvärvetenskaplig forskning, kreativitet, noggrannhet, strukturerat angreppssätt. Vid urval bland de sökande bedöms förmågan att

 • självständigt driva sitt arbete framåt
 • kunna samarbeta med andra
 • ha ett professionellt förhållningssätt och
 • analysera och arbeta med komplexa problem

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska omfatta följande delar:

 • CV med relevanta akademiska och andra meriter.
 • Personligt brev med en beskrivning av forskningsintressen, framtida mål, och erfarenheter relevant för denna tjänst (max två sidor).
 • Kopia på examensbevis och betygsutdrag från de universitet där kandidaten har studerat. Om examen och betygsutdrag inte är skrivna på svenska eller engelska så ska en översättning till något av dessa språk bifogas.
 • Representativa publikationer eller tekniska rapporter i tillämpliga fall (ej längre än åtta sidor per publikation). Det går även bra att redovisa längre rapporter/examensarbeten som hänför sig till grundexamen. Bifoga i så fall en kort sammanfattning av dessa och en länk till den fullständiga rapporten.
 • Kontaktinformation till åtminstone två referenspersoner och/eller rekommendationsbrev från dessa personer.

Det är inget krav att den sökande har relevant grundexamen vid ansökans inlämnande, men måste ange när sådan grundexamen kommer att erhållas. Samtliga sökanden skall ange tidigaste möjliga startdatum för anställningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. André Teixeira (andre.teixeira@angstrom.uu.se) or Prof. Anders Ahlén (anders.ahlen@angstrom.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 7 september 2020, UFV-PA 2020/2710.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2710
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-07-02
Sista ansökningsdag 2020-09-07

Tillbaka till lediga jobb