Uppsala University, Department of Peace and Conflict Research

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier. Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 80 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Kurser erbjuds inom kandidat- och masterprogram samt att vi har ett doktorandprogram. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Vi söker nu en programmerare som skall arbeta inom projekten ViEWS och Uppsala konfliktdataprogram, båda vid institutionen för freds- och konfliktforskning.

ViEWS - ett politiskt våldsvarningssystem – startade i januari 2017 med ekonomiskt stöd från Europeiska forskningsrådet och kommer att löpa fram till år 2021. Projektet tillämpar maskininlärningsmetoder för att uppskatta sannolikheten för de tre typer av våld som kodas av Uppsala konfliktdataprogram (UCDP). ViEWS har sedan juni 2018 publicerat månatliga uppdaterade bedömningar av risken för våld i Afrika. Projektet beskrivs i detalj på http://views.pcr.uu.se. Mycket av den nuvarande källkoden finns att tillgå på GitHub.

Uppsala konfliktdataprogram (UCDP) är världens främsta leverantör av data på organiserat våld och det äldsta pågående datainsamlingsprojektet för inbördeskrig, med nästan 40 år bakom sig. Dess definition av väpnad konflikt har blivit den globala standarden för hur konflikter systematiskt definieras och studeras. Projektet beskrivs i detalj på: https://ucdp.uu.se/.

Förväntade arbetsuppgifter: Programmeraren kommer att ansvara för att kontinuerligt utveckla och upprätthålla ViEWS-databasen, ViEWS ML-pipeline, samt att dokumentera processerna på GitHub. I arbetsupgifterna ingår också stödja den vidare utvecklingen av UCDPs databas, och länkningen av både ViEWS och UCDP till en ny nationell infrastruktur. De två projekten har flera forskare och forskningsassistenter som skriver kod i Python och R, och en huvuduppgift kommer således bli att bistå med organisering och stöd till dessa uppgifter. Programmeraren kommer därtill vara ansvarig för att uppfylla projektens olika programmerings- och datapresentationsbehov, följa upp med externa konsulter, tillhandahålla teknisk tillsyn till forskningsgrupperna, genomföra dataanalys, interagera med IT-leverantörer, säkerställa säker hantering av forskningsdata och infrastruktur i samordning med projektledarna, samt för att definiera nuvarande och framtida infrastrukturbehov i projekten.

Kvalifikationer och nödvändiga färdigheter:

 • Kandidatexamen inom valfritt ämne
 • Omfattande erfarenhet av programmering
 • Minst två års erfarenhet av programmering i Python och SQL
 • Kännedom om R och PostgreSQL
 • Erfarenhet av att utveckla arbetsflöden för statistisk analys eller maskininlärning i Python, R, eller likande.
 • Kännedom om Linux-terminalen
 • Kunskap om statistisk modellering

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet med Python-paketen Pandas och scikit-learn
 • Kännedom om MacOS
 • Kännedom om LaTeX
 • Erfarenhet av att använda HPC-resurser (högpresterande datorsystem)
 • Erfarenhet av att utveckla forskningsinfrastrukturer
 • Erfarenhet av att presentera forskningsresultat
 • Kännedom om freds- och konfliktforskning eller annan samhällsvetenskaplig forskning

Uppmärksamhet på detaljer och precision, analytiska och problemlösande färdigheter, samt goda interpersonella förmågor är av stor betydelse. Forskarprogrammeraren kommer i hög grad att samverka med resten av projektpersonalerna och ansvara för nödvändig kompetensutveckling bland medarbetarna. Pedagogiska färdigheter är därför av stor betydelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, t.o.m. 2021-09-30 (13 månader).

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Håvard Hegre, havard.hegre@pcr.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2020, UFV-PA 2020/2499.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2499
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-10

Tillbaka till lediga jobb